شهروند- رینا (Reena) یک مؤسسه غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۷۳ توسط گروهی خیّر عمدتا از جامعه کلیمی بزرگشهر تورنتو در تورن هیل تأسیس یافت. این مؤسسه برای کمک به افراد و خانواده آنان که نیازمند کمک های ویژه در زندگی روزمره خود هستند به انواع و انحاء گوناگون یاری می رساند.

تاکنون این مؤسسه به هزاران نفر از افراد واجد شرایط از جوامع گوناگون بزرگشهر تورنتو از طریق ۳۰ واحد خانه جمعی Group Home و ۶۰ واحد آپارتمان مخصوص و مستقل یاری رسانده است.

دکتر رضا مریدی

دکتر رضا مریدی

علاوه بر این رینا برنامه های آموزشی تمام روز و نصف روز برای این گونه افراد دارد که از طریق مرکز رینا واقع در تورن هیل ارائه می شود. طی این برنامه ها افراد بر حسب توانایی های خود انواع حرفه ها را یاد می گیرند که بتوانند در جامعه بزرگ تر انسانی جذب شوند و احساس مشارکت در جامعه پیدا کنند. برنامه های ورزشی و بازیافتی در کنار برنامه های آموزشی برای افراد معلول نیز فراهم است.

رینا توسط هیئت مدیره ای منتخب از معتمدین محلی اداره می شود و در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۶ مجمع عمومی آن با شرکت عده کثیری از معتمدین – مدیران – کارکنان و والدین در محل مرکز رینا واقع در تورن هیل شماره ۹۲۷ خیابان کلارک غربی تشکیل شد. در این جلسه از دکتر رضا مریدی- نماینده پارلمان انتاریو و وزیر علوم و پژوهش های علمی به عنوان سخنران مهمان دعوت به عمل آمده بود. دکتر مریدی ضمن قدردانی از کوشش های مدیران و کارکنان رینا، ابراز داشت که دولت انتاریو برای کمک به افرادی که در زندگی روزمره خود نیازمند خدمات ویژه ای هستند به موسساتی نظیر رینا کمک می کند.

او همچنین از افراد نیکوکاری که به این مؤسسه کمک های مالی شایان توجهی کرده اند و نیز داوطلبین خدمت در رینا سپاسگزاری کرد.

خانواده ها و افرادی که نیازمند خدمات رینا هستند می توانند با تلفن ۶۴۸۴-۸۸۹-۹۰۵ با مؤسسه رینا تماس بگیرند.