سهراب مختاری فرزند زنده یاد محمد مختاری از راه اندازی سایت پدرش خبر داده است. او نوشته است: امروز اول اردیبهشت، شصت و هفتمین زادروز پدرم …


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

سهراب مختاری فرزند زنده یاد محمد مختاری از راه اندازی سایت پدرش خبر داده است. او نوشته است: امروز اول اردیبهشت، شصت و هفتمین زادروز پدرم، محمد مختاری است. همینطور پس از قتلش توسط مأمورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پاییز ۱۳۷۷ ، دهمین زادروزی است که خاطرۀ حضورش را زنده می­کند. به همین مناسبت فکر کردیم با راه اندازی یک سایت اینترنتی، به معرفی گسترده تر شعرها و اندیشه­های او بپردازیم و همچنین مطالبی را که دربارۀ او و آثارش نوشته شده­اند، در این سایت جمع آوری کنیم.

سایت  www.MohammadMokhtari.comاز امروز برای همگان قابل استفاده است. مطالب آن نیز در چند ماه آینده کامل خواهد شد، تا آشنایی با شعر و اندیشۀ مختاری را برای همگان و آن گونه که شایان شعر و اندیشۀ او بود، ممکن سازد.

دوستان و مخاطبان گرامی میتوانند نظرات، انتقادات یا مطالب خود را به آدرس پست الکترونیک سایت ارسال نمایند و ما را در ایجاد سایتی پربار یاری کنند.