شهروند- علی شریفیان: وضعیت نابسامان اقتصادی استان نیوفاندلند ـ لابرادور، که فقیرترین استان کاناداست بر زمینه های مختلف زندگی مردم تاثیرات زیادی گذاشته است. از جمله به خاطر کاهش بودجه، هفته گذشته اعلام شد که از ۹۵ کتابخانه استان، بودجه ی ۵۴ کتابخانه قطع خواهد شد.

دل کربی وزیر آموزش نیوفاندلند و لابرادور

دل کربی وزیر آموزش نیوفاندلند و لابرادور

پس از اعلام این خبر، انتقادها و نگرانی ها از این اقدام در رسانه ها و شبکه های مجازی راه یافت و نماینده لیبرال، اسکات رید، در فیس بوکش نوشت، دولت باید در مورد بستن کتابخانه ها تجدیدنظر کند.

اما روز چهارشنبه چهارم می، دل کربی، وزیر آموزش استان به نظر می رسد که راه حلی پیدا کرده تا از بستن این کتابخانه ها خودداری شود.

او در کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز امیدی هست که کتابخانه هایی که قرار بود بسته شود، باز بمانند. او افزود، برای کتابخانه هایی که در ساختمان های شهرداری قرار دارند، امکان انتقال آنها به شهرداری ها وجود دارد.

از ۵۴ کتابخانه ای که قرار بود بسته شود، ۲۵ کتابخانه در ساختمان های شهرداری قرار دارند و ۲۰ کتابخانه نیز در مدارس واقع شده اند. ۹ تای باقیمانده در ساختمان های مستقل قرار گرفته اند.

بنابر گفته ی کربی، مدارس انگلیسی زبان استان با کمک گروه های محلی امکان دسترسی مردم را به کتابخانه هایی که در مدارس واقع شده اند، فراهم می کنند.