شهروند- آرش عزیزی: یکی از شهروندان وان متهم به جعل ۵/۵ میلیون دلار است.

پلیس منطقه‌ی یورک می‌گوید این مرد ۵۱ ساله حسابی جعلی ایجاد کرده است. به ادعای پلیس، جیانی سئولین بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ هنگام کار در شرکت «چک‌پویتز سیستم کانادا» حساب بانکی دروغینی ایجاد کرده است.

شرکت مذکور، به گفته‌ی وب‌سایت آن، متخصص پیش‌گیری از دزدی در فروشگاه‌ها است.

مظنون به یک مورد جعل بالای ۵ هزار دلار و یک مورد دزدی بالای ۵ هزار دلار متهم است.

مقامات گفته‌اند تحقیق در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد و خواهان همکاری هر فرد آگاه از جزئیات ماجرا شده‌اند.