protest-H3

ایرانیان شرکت کننده  با حمل پلاکاردهایی  توجه همگان را به شرایط زنان و زندانیان سیاسی در ایران معطوف کردند

جمعی از فعالان حقوق بشر و هم وطنان مقیم شهر تورنتو در روز شنبه برابر با هفتم ماه مارس ۲۰۱۵ در راهپیمایی روز جهانی زن در شهر تورنتوی کانادا نسبت به نقض بنیادین حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران اعتراض و از حقوق آنان دفاع کردند.

از ساعت یازده صبح میز اطلاع رسانی در محل گردهمایی بر پا بود که در آن نسبت به برخوردهای صورت گرفته با زنان، زندانی کردن فعالان زن و اجرای قوانین شریعت در ایران اعتراض شده بود.

هم چنین از ساعت دوازده بعد از ظهر به وقت محلی که راهپیمایی شروع شد، عکس های تعدادی از زندانیان زن از جمله مریم شفیع پور و آتنا فرقدانی در دست برخی از حاضران در راهپیمایی دیده می شد.

گفتنی است؛ شرکت کنندگان پلاکاردهایی را با مضمون” حجاب اختیاری، حق زن ایرانی” و ” اجازه دهید زنان ایرانی به ورزشگاه ها وارد شوند” در دست داشتند.

در این بین فعالان داوطلب سازمان عفو بین الملل نیز به جمع آوری امضاء برای کارزار آزادی بهاره هدایت دیگر زن زندانی در جمهوری اسلامی اقدام می کردند.

این مراسم که با شرکت گروه های مختلف سیاسی و حقوق بشری همراه بود؛ با برگزاری راهپیمایی به سمت دانشگاه رایرسونِ شهر تورنتو در ساعت دوی بعد از ظهر پایان یا فت. همه ساله در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به مناسبت روزجهانی زن در روز هشتم ماه مارس راهپیمایی برگزار می شود. این راهپیمایی در شهر تورنتوی کانادا یک روز زودتر برگزار شد.