شهروند ـ رضا مریدی، نماینده مردم ریچموندهیل در مجلس انتاریو، روز سی اکتبر ۲۰۱۲ نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد و در آن مراتب نگرانی خود و دیگر ایرانیان را از وضعیت درخطر نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر زندانی در ایران که در اعتصاب غذا به سر می برد، اعلام کرد و از دبیرکل درخواست کرد که برای آزادی نسرین ستوده تمام تلاشش را بکند.

ترجمه ی نامه ی ارسال شده را در زیر می خوانید:

جناب آقای بان کی مون

دبیر کل سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد ـ نیویورک ـ آمریکا

جناب آقای بان کی مون

این نامه را به مناسبت زندانی کردن خانم نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر توسط دولت ایران می نویسم. کوشش های شجاعانه ی خانم ستوده برای گسترش حقوق بشر و آزادی بیان در ایران خواسته ی همه ی ایرانیان است. به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه ی حقوق دانان و وکلای ایرانی، خانم ستوده برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران و دفاع از حقوق زنان و کودکان مبارزه می کند. خانم ستوده مدتی است که در اعتراض به بازداشت خود و نیز اقدامات غیرقانونی مسئولان و ممنوع الخروج کردن افراد خانواده اش، در اعتصاب غذا به سر می برد. احضار دختر ۱۲ ساله ی وی به دادگاه و برقراری ممنوعیت سفر برای وی از طرف دولت ایران خانم ستوده را بیش از پیش شکننده کرده است.

همه ی این عوامل و بخصوص اعمال دولت ایران در مورد خانواده ی وی موجب وخامت سلامتی خانم ستوده شده به طوری که وضع جسمی و جان وی را به خاطر انداخته است.

اینجانب از جنابعالی استدعا می کنم که تمام کوشش های خود را برای رفع خطر از جان خانم ستوده و آزادی وی و خانواده اش به کار برید. چشمان دنیا به سوی سازمان ملل متحد دوخته شده است که تمام امکانات خود را برای آزادی خانم ستوده و نجات جان وی به کار برد.

از کوشش های جنابعالی و اقدام فوری در این مورد سپاسگزارم.

ارادتمند

رضا مریدی

نماینده پارلمان انتاریو (ریچموندهیل)

October 30, 2012

 

His Excellency Ban Ki Moon                                                             URGENT

Secretary General

United Nations

United Nations Plaza

New York, NY

USA

 

Dear Secretary General,

 

Re:      Nasrin Sotoudeh: Hunger Strike & Family Travel Restrictions

 

I am writing to you regarding the Iranian government’s imprisonment of Iranian human rights lawyer Nasrin Sotoudeh.

 

Ms. Sotoudeh’s pursuit to uphold human rights and promote freedom of expression represents not only a courageous undertaking, but the desires of all Iranians. As a passionate advocate and active member of her law society in Iran, she fought for important causes such as freedom, democracy, and defending abused women and children, amongst many others.

 

Ms. Sotoudeh has undergone hunger strikes in protest of her sentence, while being subjected to illegal treatment in prison, and travel restrictions on her family. In addition to other members of her family, Ms. Sotoudeh is especially objecting to her 12-year old daughter’s travel ban and summons to court. These circumstances have taken a significant toll on Ms. Sotoudeh’s health as it deteriorates daily. The Iranian government’s current rules restricting her family’s travel outside of the country exacerbates this situation significantly.

 

I urge you to intervene in this situation to ensure the security and safety of Nasrin Sotoudeh and the freedom of her family to travel outside Iran. The world is watching the actions of the United Nation in regards to the Iranian government and it is imperative that action be taken.  I wish to thank you for your prompt attention to this urgent matter.

 

Sincerely yours,

 

 

 

 

Reza Moridi

MPP Richmond Hill