شهروند: یکی از سازمان هایی که به همت گروهی از جوانان ایرانی تشکیل شده، کانون وکلای ایرانی انتاریو است.

هدف اصلی این انجمن ایجاد شبکه ای قوی از ایرانیان فعال در حوزه ی حقوقی در استان انتاریو و  ارائه ی آموزش و انتقال تجربه برای افرادی که نیاز به آن دارند، است.

جمعه پیش ۲۶ اکتبر جشن نخستین سالگرد این کانون که به لحاظ جذب وکلای ایرانی حال از موفق ترین سازمان های کامیونیتی ما است، در دان تاون تورنتو برگزار شد. و البته با نزدیک به ۱۵۰ عضو، کانون خوش خبری هم در بین جامعه ما هست، چرا که حضور این همه وکیل و کارشناس این رشته نشان از تلاش خستگی ناپذیر جوانان  جامعه ما دارد.

اعضای کانون وکلای ایرانی انتاریو ـ عکس از پیام ایونت فوتوگرافر

بهروز آموزگار که تلاش هایش در پاگیری و دوام این تشکیلات انکار ناکردنی است، به نمایندگی از کانون لوح تقدیر پارلمان انتاریو را دریافت کرد. آموزگار بی درنگ پس از دریافت  لوح گفت که این لوح به کانون و همه ی اعضای آن اختصاص دارد نه تنها به او.

در جشن نخستین سالگرد کانون وکلای ایرانی نزدیک به ۳۰۰ تن شرکت کرده بودند، اما آنچه از این حضور یاد کردنی ست، تنوع شرکت کنندگان بود که تقریبن از همه ی گروه ها و اقشار اجتماعی جامعه ی ایرانیان حضور داشتند.

به آقای آموزگار و همکارانشان این موفقیت را شادباش می گوییم و امیدواریم تشکیلات جوان آنان که اغلب اعضای آن هم جوانان متخصص هستند، با دوام و بقای خود سرمشق خوب و مثال زدنی برای جامعه ی ما شود که سازمان ها و انجمن هایش تاکنون کمتر به صفت دوام آراسته بوده اند.