دوستان ضمن گفتن تهنیت و شادباش های قلبی ام به شما و هم میهنانمان، بویژه خانواده ی گرانقدر نسرین ستوده به خاطر دریافت جایزه ساخاروف این ترانه را که بر روی یکی از ملودی های دیرین ایرانی گذاشته ام، برای چاپ در شهروند به شما می سپارم، با این یادآوری که اگر هنرمندی تمایل و توان اجرای آوازی متن را داشته باشد، آهنگ و ملودی را برای اجرا در اختیارشان خواهم گذاشت.

با سپاس

اکبر ذوالقرنین

۲۹/۱۰/۲۰۱۲ استکهلم

وکیل آزاده

نسرین نسرینم                   جان شیرینم

دنیا را زیبا                         از تو می بینم

ای امید ما                         ای نوید ما

از تو گسترده                      فکر و دیده ما

                                                      ای همسر خندان                       در گوشه ی زندان

                                                      تنها نمی مانی                           بر می گردی میدان

                                                      نسرین نسرین

                                                      جان شیرین

مردم ایران                         از تو ممنونن

تا تو برگردی                       از تو می خونن

تو نشون دادی                    آدمی زادی

نام تو گل داد                     پای آزادی

                                                      نام مادر از تو                         جانی تازه داد

                                                      پیام تو صدها                          هم آوازه دارد

                                                      نسرین نسرین

                                                      جان شیرین

با زنانی چون                       نسرین و ندا

سرزمین ما                          می شود زیبا

ایرانی آزاد                          ایرانی آباد

درخور مردم                      مردمانی شاد

                                                      وکیل آزاده                         نسرین ستوده

                                                      دنیا سرای تو                       خیالت آسوده

                                                      نسرین نسرین

                                                      جان شیرین