خیال‌ ۹۰۵ای‌ها راحت

 

حدود ۵۵۰ کیلوگرم ماهی مسمومی که یکی از پرورشگاه‌های ماهی تورنتو در شهر انتشار داده است به منطقه‌ی یورک نرسیده‌اند.

وزارت منابع طبیعی گفت ماهی‌های سالمون مبتلا به باکتریِ گونه‌ی لیستریا که شرکت «دیلی سی‌فود اینک»

(Daily Seafood Inc) انتشار داده است به هیچ یک از رستوران‌های منطقه‌ی یورک نرسیده‌اند.

هفته‌ی گذشته، تیمن هو، صاحب شرکت مذکور، از طرف شرکت در دادگاه اعتراف کرد که قریب ۵۵۰ کیلوگرم ماهی سالمون آلوده به لیستریا فروخته است. او ۹۰۰۰ دلار جریمه شد.

این ماهی‌های مسموم به ۶۰ رستوران در محدوده‌ی شهر تورنتو فروخته شده‌اند. رندی تیپن مسئول دریاچه‌ی انتاریو در وزارتخانه تاکید کرد که هیچکدام از این رستوران‌ها در منطقه‌ی یورک نیستند و بیشتر در مرکز شهر تورنتو هستند.

پرورشگاه خاطی به طور داوطلبانه تعطیل شد و پس از پاک‌سازی کامل مجددا افتتاح شده است.