یکی از مواردی که روزمره با آن به عنوان بروکر بیمه مواجه هستیم نیاز به تامین هزینه هایی چون دندانپزشکی و دارو است. عموم مردم با هر سن و سالی به خدمات دارو و دندانپزشکی نیاز مبرم دارند از آنجا که این هزینه ها برای اکثریت مردم در طبقه بندی بودجه بیمه درمان کانادا قرار نگرفته است، لذا هر فردی که به این موارد نیاز دارد بایستی از منابع مالی خود پرداختی را انجام دهد، البته شرکتهای بیمه بعد از بازارسنجی و در جهت تامین نیازهای اولیه اقدام به پوشش های بیمه ای نمودند که نظر شما خوانندگان محترم را به این موارد جلب می نماید:

۱- بیمه دندانپزشکی: امکان ارائه این بیمه تا سن ۷۴ سالگی است. هر فرد متناسب با سن و سابقه سلامتی دندان هایش  بیمه خواهد شد. معمولا هر کسی که اقدام به خرید این بیمه را می نماید برای یکسال و قابل تمدید تا ۳ سال است . هزینه های پرداختی از طرف بیمه هر سال به قرار ذیل می باشد:

ـ سال اول ۷۰ درصد هزینه های ارسالی تا سقف ۷۵۰ دلار برای موارد پایه چون پرکردن، برای هزینه های روکش و امثالهم که تخصصی تر است تا سقف ۵۰۰ دلار برای سال اول.

ـ سال دوم ۷۵ صد هزینه های ارسالی تا سقف ۱۰۰۰ دلار برای موارد پایه چون پر کردن، برای هزینه های روکش و امثالهم که تخصصی تر است تا سقف ۸۰۰ دلار برای سال دوم.

ـ سال سوم ۸۰ درصد هزینه های ارسالی تا سقف ۱۲۵۰ دلار برای موارد پایه چون پر کردن، برای هزینه های روکش و امثالهم که تخصصی تر است تا سقف ۱۰۰۰ دلار برای سال سوم.

۲ـ بیمه دارو: این پوشش بیمه ای تا سن ۶۴ سالگی قابل خریداری است،  تمامی هزینه های ارسالی تا سقف ۸۰-۱۰۰ درصد پرداخت می شود و معمولا تا سقف ۱۰ هزار دلار قابل پرداخت توسط شرکت بیمه است.

۳- بیمه مکمل اوهیپ: شما چه بخواهید چه نخواهید این پوشش بیمه ای که بسیار هم ضروری است جزو حق بیمه شما محسوب شده است به عبارت دیگر بدون داشتن این پوشش شما قادر نخواهید بود که بیمه دارو و دندانپزشکی را خریداری نمایید. پوشش های آن پرداخت شبی ۲۰۰ دلار برای ۹۰ روز اتاق خصوصی یا دو تخته است البته این هزینه ها برای خانم های حامله قابل خریداری نیست.

۴- هزینه های پیراپزشکی ـ ماساژتراپی ـ فیزیوتراپی ـ کفش طبی-تهیه وسایل کمک پزشکی شنوایی سنجی و هزینه های آمبولانس تا سقف ۸۰ درصد و تا مبالغ ذیل قابل پرداخت است:

– هزینه های تهیه وسایل شنوایی ۳۰۰ دلار

– هزینه های کفش طبی ۱۷۵ دلار

– هزینه های وسایل کمک پزشکی برای صندلی چرخ دار و امثالهم ۲۵۰۰ دلار

– هزینه های نرسینگ و نگهداری ۲۵۰۰ دلار

– هزینه های دندانپزشکی بر اثر حادثه ۲۵۰۰ دلار

– هزینه های چشم پزشکی هر دو سال یکبار ۱۵۰ دلار

۵- هزینه های حادثه در حین مسافرت: برای یک دوره ۱۵ روزه هر سفری که در داخل یا خارج کانادا باشد تا سقف ۲۵۰۰۰ دلار برای مادر و پدر و ۵۰۰۰ دلار برای هر یک از فرزندان قابل پرداخت است.

این مجموعه یکی از متعارف ترین پوشش های بیمه ای است که اصطلاحا به بیمه دندانپزشکی و دارو معروف است با توجه به نیاز هر فرد یا خانواده این موارد قابل تغییر و اضافه و کم شدن می باشد.

    * فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com