همیشه قبل از تحقق خسارت از کم و کیف بیمه نامه خود مطلع شوید بعد از حادثه شاید بسیار دیر باشد. علت نگارش مقاله این هفته خسارات به جا مانده از توفان سندی است که بسیاری از مردم را نگران کرده بود و این سئوال برایشان مطرح بود که اگر در مورد مشابه خسارتی به منزلشان وارد آید آیا خسارت در تعهد شرکت بیمه است یا خیر ؟

 

مواردی که در بیمه های منازل مسکونی استثناء شده عبارتند از:  

۱ـ خسارات بر اثر کهنگی-زنگ زدگی- فرسودگی معمول در اموال و اشیاء بیمه شده؛

 ۲ ـ خسارات وارده بر اثر نشت آب از درزها و در و پنجره ـ آبدیدگی بر اثر توفان ـ آبدیدگی بر اثر نشت آبهای زیرزمینی ـ درز آب بر اثر شکستگی فونداسیون؛

۳ ـ خسارت آبدیدگی بر اثر شکستگی یا ترکیدگی لوله های آب در داخل یا خارج خانه در زمان سرما اگر خانه ۴ روز متوالی خالی از سکنه باشد و هیچ کسی مسئول سر زدن و مراقبت از خانه نباشد. بایستی توجه کرد که در موارد مشابه حتما فلکه اصلی شیر آب  بسته باشد ؛

۴ ـ خسارات وارده بر اثر برف و آبدیدگی ناشی از آب شدن برف به وسایل و متعلقات خارج خانه از جمله ماهواره، شیروانی و پشت بام ؛

۵ ـ خسارات وارده بر اثر زلزله و هر نوع حرکت و جابجایی زمین. البته تحقق آتش سوزی بعد از زلزله در تعهد شرکت بیمه خواهد بود؛

۶ ـ  خسارات وارده بر اثر کرم زدگی، موش، حشرات و حیوانات موذی؛

۷ ـ خسارات وارده بر اثر مشارکت در جرح و جنحه و شرکت در عملیات تبهکاری و خلاف قانون.

 

هزینه هایی که در بیمه های منازل مسکونی قابل پرداخت نمی باشد:

۱ هزینه های ناشی از آلودگی و پاکسازی منزل مسکونی بر اثر نشت مواد شیمیایی یا صنعتی که در خانه انبار شده بوده غیر قابل پرداخت است مگر بر اثر حادثه تحقق یابد و از خارج منزل مسکونی به محیط داخل سرایت کرده باشد؛

۲ ـ هزینه های برنامه نویسی مجدد کامپیوترها و وسایل و ادوات بیمه شده در داخل خانه بعد از حادثه مگر اینکه قبلا اینگونه موارد با الحاقیه به بیمه نامه اضافه شده باشد پس هر نرم افزار تخصصی که در خانه استفاده می کنید تا سقف مبلغی معمول بیمه است نه تا سقف واقعی؛

۳ ـ خسارات و هزینه های تحمیل شده بر اثر عملیات تروریستی؛

۴ ـ هزینه های وارده به درها و حصارها و دروازه منازل مسکونی بر اثر سیل و توفان؛

۵ ـ هزینه های تعمیرات بر اثر دزدی اگر سیستم ضد دزدی فعال نشده باشد یا در باز مانده باشد؛

۶ ـ دزدی که با شکستن در و پنجره نباشد و به عبارت دیگر با زور وارد نشده باشد غیرقابل پرداخت است طبیعتا باز ماندن پنجره هم مصداق همین عدم پرداخت را خواهد داشت؛

۷ ـ اگر در منزل مسکونی عملیات بیزینسی در حال انجام است و خسارتی به منزل بر اثر آن عملیات وارد شود خسارات غیرقابل قبول است و شرکت بیمه از قبول آن امتناع خواهد کرد و مصداق خلاف واقع و کتمان حقایق از طرف خریدار بیمه را خواهد داشت.

تعداد زیادی از مواردی که به استحضار شما خوانندگان محترم رسید با الحاقیه قابل خریداری از شرکت بیمه است فقط بایستی نیاز آن توسط شما احساس شود و درثانی سقف مبلغ نیز تعیین گردد تا در صورت تحقق خطر خسارات متناسب با ضرر و زیان وارده خسارت پرداخت شود.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com