شهروند ۱۱۵۵ ـ پنجشنبه ۶ دسامبر ۲۰۰۷

بعد از مراسم سوگند کابینه دولت آقای دالتون مک گینتی در روز ۳۰ اکتبر و پیروزی حزب لیبرال، پارلمان انتاریو در ۲۸ نوامبر اولین اجلاس رسمی خود را برگزار کرد.

این مراسم به دنبال ورود نماینده ایرانی تبار جناب آقای دکتر مریدی برای ما که در این سوی آبها به سر می بریم معنای جدیدی یافته است که تاکنون با آن بیگانه بودیم.

دکتر رضا مریدی نام آشنای دیار غربت زمینه این آشنایی را فراهم کرد. امید که در این رهگذر شاهد تحولات بیشتری باشیم.

مراسم براساس تشریفات و سنت های پارلمانی انگلستان راس ساعت ۲ بعدازظهر در حالی که نمایندگان پارلمان و حاضران به پا خاسته بودند آغاز شد. همزمان عالیجناب دیوید اونلی نایب السلطنه و فرماندار کل انتاریو در حالی که آقای دالتون مک گینتی نخست وزیر و آجودان های لشکری وی را همراهی می کردند وارد تالار شدند و درحوزه های مخصوص جای گرفتند.

آنگاه آقای مایکل برایانت رئیس اکثریت پارلمان طی خطابه مختصری به فرماندار کل اظهار کرد که پارلمان هنوز رئیس ندارد و در این هنگام فرماندار کل بلافاصله از جای برخاست و با همان تشریفات تالار را ترک کرد.

سپس خانم دبورا دلو منشی کل پارلمان خطاب به نمایندگان اظهار کرد که پنج نفر از نمایندگان داوطلب ریاست پارلمان به ترتیب ۱ـ آقای مایکل براون رئیس دوره قبل پارلمان ۲ـ آقای استیو پیترز وزیر کار سابق ۳ـ آقای آرنوت ۴ـ آقای دیوید زیمر نماینده منطقه ویلودیل ۵ـ آقای برار دینتی هستند.

داوطلبان در طی سه دوره رای گیری شرکت و در نتیجه آقایان برار دینتی، زیمر و آرنوت حذف و در مرحله نهایی آقای Steve Peters وزیر کار سابق با اکثریت آرا به عنوان سی و نهمین رئیس پارلمان انتاریو معرفی شد.

در این مرحله آقای پیترز در حالی که توسط دو نفر از نمایندگان مشایعت می شد از صندلی خود بلند شد و در جایگاه ریاست پارلمان نشست و طی سخنانی از عموم نمایندگان پارلمان تشکر و از خدمات رئیس قبلی پارلمان آقای مایکل براون قدردانی کرد. او اظهار داشت در مقام ریاست پارلمان بدون توجه به وابستگی حزبی و در کمال بی طرفی در جهت اهداف پارلمان و نیز وظایف مالی و اداری پارلمان کوشا خواهد بود. پس از اتمام بیانات رئیس پارلمان آقای مایکل برایانت رهبر اکثریت پارلمان درخواست تعطیل جلسه کرد.

جلسه بعدی راس ساعت ۲ بعدازظهر ۲۹نوامبر با همان تشریفات مخصوص برگزار شد. نمایندگان پارلمان همگی در صندلی های خود جای گرفتند. در این مراسم میهمانان و روسای نمایندگی های کشورهای خارجی، روزنامه نگاران و مقامات دادگاه عالی انتاریو در جایگاه خاص خود بودند. در ابتدای کار رئیس پارلمان راس ساعت ۲ از حضار خواست که به پاخیزند و ورود عالیجناب دیوید اونلی نایب السلطنه و فرماندار کل انتاریو را اعلام کرد. عالیجناب اونلی در حالی که نخست وزیر، خانم اونلی، خانم دبرا دلو منشی کل پارلمان، آقای تونی دین منشی کل کابینه دولت، خانم ناندا بایرن منشی شخصی فرماندار کل و آجودان های لشکری وی را همراهی می کردند وارد تالار پارلمان شده و در جایگاه مخصوص قرار گرفتند.

بلافاصله بعد از حضور ایشان سرود مخصوص احترام به نایب السلطنه نواخته شد پس از آن فرماندار کل از حاضران خواست که بنشینند.

در این مرحله رئیس پارلمان طی بیانیه کوتاهی خطاب به فرماندار کل اظهار کرد که وی به ریاست پارلمان انتخاب شده است.

در پاسخ آقای مایکل برایانت رهبر اکثریت پارلمان بیاناتی ایراد کرد.

آنگاه فرماندار کل سخنرانی خود را که توسط یکی از آجودان های لشکری وی به ایشان تحویل شد شروع نمود.

این مراسم طبق سنت های پارلمان انگلستان تهیه و مطالب توسط نخست وزیر تهیه و جهت قرائت به فرماندار کل تقدیم می گردد که شامل رئوس برنامه های آتی دولت می باشد. نکته جالب توجه اجرای سرود ملی کانادا توسط گروهی از دانش آموزان بود که فضای تالار را تغییر داد و در حالی که کلیه حاضران به پا خاسته بودند فرماندار کل با مشایعت قضات دادگاه عالی انتاریو، همسرانشان و آجودان های لشکری تالار را ترک کردند.

در این مرحله بعد از تشریفات دعا و نیایش رهبر اکثریت پارلمان متن سخنرانی فرماندار کل را که برنامه دولت است به عنوان یک لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس نمود.

رئیس مجلس پس از قبول لایحه جلسه را تعطیل و بحث در مورد برنامه را به روز سوم دسامبر موکول کرد.

بدین ترتیب سی و نهمین مجلس انتاریو با حضور نام آشنای دیار غربت جناب آقای دکتر مریدی نماینده ایرانی تبار کار قانونگزاری خود را آغاز کرد.

با این امید که همواره جامعه ایرانی در تداوم و اشتراک امور پیشگام و موثر باشد.