شهروند ۱۱۵۶ ـ پنجشنبه ۱۳دسامبر ۲۰۰۷
Save our Voice
دیروز چهارشنبه ۱۲ دسامبر کمپین دفاع از مطبوعات قومی در برابر مالیات ناعادلانه فروش PST رسما اعلام شد.
در کنفرانس مطبوعاتی که به همین دلیل برگزار شد چند نشریه که هر کدام بیش از صد هزار دلار و برخی تا نیم میلیون دلار صورتحساب مالیات استانی دریافت کرده اند، نمایندگانی برگزیده بودند تا صدای رسانه های قومی و بویژه مطبوعات در پارلمان انتاریو به گوش نمایندگان مجلس، دولت، و در حقیقت شهروندان استان برسد.
از سوی مطبوعات قومی سیما سحرزرهی، دیوید نگوین، و لس ولر برگزیده شده بودند، تا هم پیام این گروه را به گوش پارلمان، دولت و مردم و رسانه های اصلی برسانند و هم به پرسش های حاضران پاسخ گویند.
سالن مطبوعات و رسانه های پارلمان پر از جمعیت شده بود. چند تن از نمایندگان از جمله دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی تبار پارلمان و مایکل پرو نماینده دمکرات نو (حزب مخالف دولت) و یکی دو نماینده دیگر از حزب حاکم لیبرال نیز حضور داشتند.
سیماسحر زرهی سخنگوی کمپین “صدای ما را خاموش نکنید” جلسه ی را آغاز کرد و گفت:
اخیرا ماموران مالیات دولت برداشتی از مطبوعات معیار قرار داده اند که بسیاری از روزنامه های قومی را روزنامه به حساب نمی آورد.
ماموران مالیات معتقدند نشریات با انتشار کمتر از هفتگی نمی توانند روزنامه محسوب شوند و اگر منگنه شوند تنها با دست کم پنج روز انتشار در هفته روزنامه خوانده خواهند شد.
این تعاریف غیرمنطقی هستند. این معیارها منصفانه نیستند. این معیارها به بسیاری از گروههای قومی کوچک و بزرگ در استان ما زیان می رسانند.
صرف نظر از اینکه نشریات ما روزانه، هفتگی، یک هفته در میان، ماهنامه و فصل نامه باشند، آنها رساننده ی خبرهای محلی، شهری، ملی و جهانی به افراد جامعه ی خویش خواهند بود.
مهاجران، خبرهایی را که در رسانه های اصلی و بزرگ کمتر به آنها عنایت می شود، در همین روزنامه های کامیونیتی خود می خوانند و از دل همین روزنامه ها نویسندگان و روزنامه نگاران آینده ی این سرزمین سر برون خواهند آورد. به همین دلیل ما مالیات فروش استانی را بر مطبوعات قومی عادلانه نمی دانیم و خواهان حذف آن هستیم.
دیوید نگوین از روزنامه توهی بائو (Thoi Bao) هم که ناشر دو روزنامه و صاحب یک چاپخانه است، و لس ولر از خانواده ی معروف ولرها که مجارستانی تبار هستند و نخستین روزنامه های بسیاری از اقوام مختلف را در چاپخانه شان چاپ کردند، به همین مقوله ها اشاره کردند. دیوید نگوین خطاب به نخست وزیر دالتون مک گینتی گفت: آقای نخست وزیر روزنامه پنجشنبه ی ما بیش از دویست صفحه است، ما چه کنیم که روزنامه از هم نپاشد اگر به دلیل مالیات از منگنه کردن منع شویم.
لس ولر هم گفت: در سال ۱۹۶۳ پدربزرگ من روزنامه ی هفتگی را برای مجارهای اینجا منتشر کرد و امروز چاپخانه ولر که یادگار همان روزنامه قومی کوچک بابابزرگ است بیش از ۱۰۰ نشریه قومی را چاپ می کند.
من به عنوان نخستین فرد کانادایی خانواده ام، یعنی نخستین نسلی از خانواده ی ما که در کانادا به دنیا آمده و حالا دارد کار و کسب چند دهه ای خانواده را می چرخاند و چند دهه سابقه کار و همکاری با رسانه ها و بویژه مطبوعات و روزنامه های قومی دارد، به شما می گویم که رسانندگان اصلی پیام جوامع قومی و جامعه ی کانادایی اعم از شهری و کشوری به این جوامع روزنامه های خودشان هستند. برای همین ما می گوییم و من از پس سالها تجربه با این حرفه می گویم که مالیات فروش بر روزنامه های قومی ناعادلانه، و نادرست است.
سپس سیما سحر زرهی، لس ولر و دیوید نگوین به پرسش های رسانه ها و نمایندگان مطبوعات قومی حاضر در پارلمان انتاریو پاسخ گفتند.
در پایان مایکل پرو از حزب نیودمکرات، سخنان کوتاهی در حمایت از معافیت مالیات فروش استانی (PST) بر روزنامه های قومی گفت و افزود در جلسه پارلمان موضوع را با وزیر مربوط مطرح کرده و معتقد است این مالیات عادلانه نیست و باید اصل مصوبه ی سال ۲۰۰۰ این قانون که در بسیاری استانهای دیگر کانادا وجود ندارد تغییر کند و مانع شنیده شدن صدای اقوام ساکن انتاریو توسط روزنامه های قومی آنان نشود.
تام سارس رئیس شورای مطبوعات قومی نیز در این جلسه به فعالیت های نشریات قومی در پیوند با این موضوع اشاره کرد.

پس از پایان کنفرانس مطبوعاتی، دکتر مریدی در تماس با دفتر شهروند گفت، وزیر دارایی، دوایت دانکن به مطبوعات قومی وعده داده است که به زودی موضوع مالیات فروش بر رسانه های قومی به گونه ی عادلانه ای حل خواهد شد.
ساعتی بعد از کنفرانس مطبوعاتی، از سوی وزیر دارایی آقای دوایت دانکن اعلام شد که دولت قرار است لایحه قانونی مالیات مطبوعات قومی را تهیه کند و هفته آینده مفاد آن را جهت شور و مشورت با جوامع قومی در میان بگذارد. ضمن اینکه این لایحه طوری خواهد بود که عطف به ماسبق هم خواهد شد.
سخنگوی کمپین “صدای ما را خاموش نکنید” گفت، این اولین قدم مثبتی ست که در این راه برداشته شده، ولی هنوز برای ما روشن نیست که این لایحه چه مفادی را در بر داشته باشد و اینکه آیا امکان حمایت از تمام نشریات قومی و دانشگاهی را خواهد داشت یا نه، ولی به هر حال ما این اقدام را به فال نیک میگیریم و در عین حال به کارمان ادامه میدهیم تا به آنچه که مد نظرمان است برسیم.