شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸

در ادامه سلسله مقالات بیمه و سرمایه گذاری و در ادامه بیمه های مسافرتی به بیمه تحصیلی اشاره شد و حال می پردازیم به ادامه مطلب:

توصیه می شود به هرگونه هزینه های کوچک توجه کرده و مدارک و اسناد را نگه داشته، که در زمان مطالبه (Claim) و با تکمیل فرم مخصوص بتوانید پول پرداخت شده را طلب بفرمایید. (موارد فوق جهت مداوای سرپایی است) در صورت بستری شدن (Hospitalization) متقاضی بیمه (Insured) وجهی پرداخت نمی کند.

همانطور که اشاره شد در موارد مداوای سرپایی، هزینه های کوچک نظیر ویزیت دکتر خارج از بیمارستان، دارو و یا انجام آزمایشات در لابراتوار، ابتدا هزینه توسط بیمه شده پرداخت می شود و سپس شرکت بیمه طی چک آن را پرداخت می نماید.


دارو Prescription Drugs

 

اشاره به دارو شد. از ویژگی های خوب این نوع بیمه نامه، پوشش دارو است که برای هر نوع بیماری، حادثه و یا حالت اضطراری که در طی مدت قرارداد بیمه نامه به وجود آمده باشد و با ارائه نسخه که توسط پزشک معالج تجویز می شود، قابل پوشش است.

در این خصوص برای هر مورد بیماری، مدت زمان پوشش دارو ۳۰ روز در نظر گرفته شده است.

ویژگی دارو حتی خارج از بیمارستان از ویژگی های برتر است. همانطور که می دانید، کسانی که تحت پوشش بیمه دولتی (در انتاریو OHIP) قرار دارند، پوشش دارو ندارند. در صورتی که در این نوع بیمه نامه پوشش دارو وجود دارد که آن را از لحاظ کیفیت در مقایسه با شرکتهای دیگر بیمه برتر قرار می دهد.


پرستار خصوصی در منزل Private Duty Nurse

 

از دیگر موارد قابل توجه در این نوع بیمه می توان به پرستار خصوصی در منزل اشاره کرد.


بیمه شده(Insurd) می تواند در صورت نیاز، طی تجویز پزشک، از پوشش پرستار خصوصی در منزل برخوردار شود.

سقف پوشش پرستار خصوصی ۱۰۰۰۰ دلار برای هر مورد بیماری و یا حالت اضطراری ـ تصادف است.


وسایل پزشکی Medical Appliances

 

پوشش بیمه در این مورد شامل: عصا، گچ، وسایل شکسته بندی، ارتوپدی، و لوازم جانبی دیگر در این خصوص است.


عینک (Glasses or Contact Lenses)

 

یکی دیگر از موارد مورد نیاز عینک است و در این خصوص شرکت بیمه تا سقف ۲۰۰ دلار با نسخه دکتر، جهت عینک و یا کنتاکت لنز پرداخت می کند.


وسایل کمک شنوایی (سمعک) Hearing Aids

 

پوشش بیمه در این خصوص جهت دانشجویان و محصلان تا سقف ۳۰۰ دلار خواهد بود.

قابل ذکر است سمعک فقط جهت افراد مسن کاربرد ندارد، بلکه در صورت نیاز طی تشخیص و تجویز پزشک قابل استفاده است.


ترمیم و معالجه دندان در صورت تصادف Treatment of Dental Accident)

 

در صورت هر گونه تصادف که منجر به ناراحتی دندان شود، قابل پوشش است. در این خصوص پوشش دندان تا سقف ۴۰۰۰ دلار است.

از دیگر موارد در معالجه دندان می توان به درد دندان اشاره کرد. Emergency Relief Dental Pain

در صورت درد دندان اعم از کشیدن، تمیز و پاک کردن و مواردی نظیر درد عصب دندان تا سقف ۶۰۰ دلار پوشش برخوردار خواهد بود. در این خصوص قابل ذکر است که متقاضی بیمه شده می بایست واجد شرایط باشد به عبارتی دیگر بیمه نامه به مدت بیشتر از ۱۸۰ روز خریداری شده باشد. توصیه می شود جهت تخفیف، بیمه نامه تحصیلی یکساله خریداری شود.


از دیگر موارد مهم در بخش دندان می توان به Impacted Wisdom Tooth اشاره کرد.

از ویژگی های این بیمه نامه پوشش دندان عقل است. در این صورت تا سقف ۱۰۰ دلار برای هر دندان عقل قابل پوشش است.


* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری است.

ایمیل نویسنده:

info@insufin.com