انستیتو بیمه گران کانادا در هفته گذشته اعلام کرد که نماینده نیودموکرات انتاریو به حق بیمه بالای شرکتهای بیمه اتومبیل اعتراض شدید داشته است و شرکت های بیمه را به نوعی سفسطه گری در خصوص تحلیل های بیمه گری متهم کرده و اعلام داشته است که همواره مدیران تراز اول شرکت های بیمه برای بالا نگه داشتن حق بیمه ها از هیچ تلاشی فروگذار نیستند، لذا عموم دست اندرکاران را فرا خواسته تا هر چه سریعتر در این مورد کاری کنند و در ادامه عنوان کرده که رانندگانی که در این ایالت رانندگی می کنند نبایستی خارج از استانداردهای محاسباتی پرداخت کنند. این مساله به صورتی شده که حتی رانندگان با سابقه خوب هم محکوم به پرداخت بیشتر هستند و این مطلب هر سال از ۲۰۱۰ همواره ادامه دارد و به مثابه آن است که هیچ کسی توجه ویژه ای به آن ندارد.

نماینده محترم مجلس آقای جاگمت سینگ در تحقیقاتی که داشته به این نتیجه رسیده که شرکت های بیمه حداقل روی هر راننده یا بهتر است بگوییم هر بیمه نامه اتومبیل ۲۵ درصد بهره وری داشته و این مطلب برای رانندگان با سابقه متوسط هم صدق میکند. پس دلیل رشد حق بیمه در هر سال چیست؟

در ادامه به ارائه نتیجه تحقیقات خود پرداختند و عنوان کردند که  هزینه بیمه هر ماشین برای شرکت های بیمه به طور متوسط هر سال در حال کاهش است و در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۱۲۷۴ دلار به ۹۸۴ دلار تقلیل یافته ولی حق بیمه به جای کاهش افزایش داشته و از ۱۴۳۲ دلار به ۱۵۰۵ دلار تعدیل داشته شده .

در مبحث غرامات پرداختی نسبت به چند سال پیش کاهش چشمگیری بوده و ۲ میلیارد به نصف تقلیل یافته ولی در جدول غرامات بدنی فقط ۵ درصد به جای ۵۰ درصد تقلیل اعمال شده است. این محاسبات حاصلی معادل ۳.۴ میلیارد دلار سود برای شرکتهای بیمه داشته است.

در مقام پاسخگویی آقای رالف پالمبو مدیر مسئول بیمه ای کانادا عنوان کردند که این ارقام و آمار ارائه شده فقط بخشی از حقایق است و برای اینکه بتوانیم بهتر قضاوت کنیم بایستی از ابزارهای مالی و بیمه ای دیگری استفاده کنیم و شاید به قول معروف یک طرفه نبایستی به قاضی رفت. در ادامه عنوان کردند که آمارهای غرامات پرداختی شامل غرامات در دست بررسی و معوق نیست و آن ۲ میلیاردی که نماینده محترم مجلس اشاره کردند رقم واقعی نیست و رقم بسیار بیشتر از این موارد است.

در ادامه بررسی های اولیه دو نهاد داوری انتخاب شدند که “اداره آمار خسارات بیمه ای” و “موسسه دولتی مالی – بیمه ای کانادا”  بودند. این رشته بررسی ها چون از طرف یک نهاد قانون گذار مطرح شده بسیار جدی در حال پیگیری است ولی تا اینجای کار معلوم شده که حق کاملا با نماینده محترم مجلس نبوده و اعداد و ارقام دیگری هم بایستی به غرامات و خسارات پرداختی اضافه شود و شاید خبری از آن سودهای کلان که برای شرکت های بیمه عنوان شده بود، نباشد.

مهمترین عددی که تمامی محاسبات را به نفع تعبیر شرکت های بیمه تغییر می دهد مبلغ ۱.۵۶ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۱۰ به کلاهبرداران بیمه ای پرداخت شد و هر یک از ما رانندگان انتاریو در سال بین ۲۴۰ الی ۵۴۰ دلار جریمه اش را پرداختیم. یا به عبارت دیگر چون شرکت های بیمه نتوانستند کلاهبرداران را شناسایی کنند این رقم در زمره خسارات و غرامات محاسبه شد و برای تعدیل از منابع مالی ما پرداخت گردید.

در ادامه نماینده محترم مجلس عنوان کردند که با تمامی توضیحات ارایه شده هنوز انتاریو بالاترین حق بیمه اتومبیل را دارد که این منطبق با محاسبات نیست و ایشان همواره در حال تلاش هستند تا از دولت کمک بگیرند تا حق بیمه ها را کاهش دهند حتی اگر لازم باشد دولت حمایت نماید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com