۲۶ سال است در آستانه ی سال نو در کانادا یادداشت می نویسم، در همه ی این بیش از یک چهارم قرن گمان می کردم، سال دیگر خوش خبر خواهم شد!

در این که جهان به طور کلی دارد به سوی انسانی تر شدن و مراعات گرانه بودن بیش تر دست کم در رعایت حقوق آدمی پیش می رود شکی نیست، حتی جهان در همان منطقه ای که میهن ما در آن قرار دارد هم در این پیوند دست آوردهایی داشته است.

زنان در عراق و افغانستان در پوشش و آرایش مجاز هستند چنان که دوست می دارند، عمل کنند، و برای همین هم هست که اگر دوست می دارند حجاب می پوشند و اگر به بی حجابی مایل باشند چنان عمل می کنند. در زمینه های بسیار دیگری نیز افغانستان و عراق از میهن ما پیشی گرفته اند.

توکا نیستانی ـ شهروند

خبرهای بد از خانه ی مادری ما تنها به مراعات حقوق فردی و شهروندی افراد محدود نمی شود، و داستان به این که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران است، و یا در آن جا شهروندان در هر سطحی از موقعیت اجتماعی که باشند اگر چنان که رهبر اراده می کند رفتار نکنند در مخاطره قرار خواهند گرفت، حتی اگر از بالاترین بخت حمایت همگانی برخوردار باشند، یعنی مثلن کسانی باشند که در زیر سایه ی قوانین همین حکومت به این دست آوردها دست یافته باشند، باز اراده ی رهبری است که بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنان حاکم خواهد بود، به قول دوستی واژه ی سابق سرنوشت، در میهن ما به شرنوشت تبدیل شده است، یعنی برای آن مردم و میهن در این سه دهه و بیشتر هر پیش آمده بد بد بد بوده است.

در زیر سایه حکومتی که نه به لحاظ سیاسی و نه از منظر اقتصادی شایستگی گردانندگی مملکت را ندارد متاسفانه انتظار خوش خبری نمی توان داشت.

اما در آستانه ی سال نو میلادی دلم می خواهد برای خوانندگان، نویسندگان، و آگهی دهندگان شهروند که در این بیست و دو سال به ما بخت انتشار نشریه را دادند آرزوی بهترین ها را کنم. ما از این موهبت بزرگ در ۲۶ سال انتشار سایبان و شهروند برخوردار بودیم که هر ماه و هر هفته به خانه های شما بیاییم و به همت نویسندگان و هنرمندان و همکاران مان شما را در جریان آنچه بر میهن در بندمان می رود قرار دهیم، موهبتی که با همه ی زحمت و مرارتی که با خود دارد از رضایت خاطر و خوشنودی خاصی بهره دارد که حاضرید با همه ی نداری و پرکاریش بسازید تا از دستش ندهید. به او چنان خوی می کنید که انگار بی او شانس زیستن از شما دریغ خواهد شد. برای چنان موهبتی و برای با شما بودن آدم هر بهایی که بپردازد گران نخواهد بود.

جلد شماره ۱۴۱۸ شهروند مورخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲

از این که این همه سال ما را یاری کردید که در این حرفه ی انسانی بمانیم و با همه ی تلخ و شیرینی هایش در خدمتتان باشیم سپاس گذارتان هستیم و برایتان سالی سرشار از سلامت و سعادت آرزو داریم.

تعطیلات و سال نو میلادی پیش رو بر همه ی شما خجسته باد!