با نزدیک شدن به سال جدید همه چیز در حال تغییر است و می توان ذوق و شوق را در چهره همه از پیر و جوان تا بچه و بزرگ مشاهده کرد. چیزی که در همه مشترک است برنامه ریزی پنهان و آشکاری است که هر کس برای سال جدید خود در حال طراحی است و آنهایی که در تلاش هستند تا از اشتباهات سال گذشته درس گرفته و خود را برای سال جدید آماده کنند.  برنامه ریزی مالی و بیمه ای نیز از مسایلی است که بایستی در اولویت مورد بررسی و در صورت نیاز مورد تجدید نظر قرار گیرد. در بعضی مواقع صرفه جویی های کوچک قادر است هر یک از ما را از شکست های مالی برهاند. اگر هر یک از ما دارای چنین برنامه ای باشیم، قطعا الگوی مناسبی را دنبال کرده ایم:

۱-جمع آوری و بررسی بدهی های ماهانه (کوتاه مدت) و سالانه(بلند مدت):  نگاه مدیریتی برای کاهش و یا حذف هر یک از هزینه هایی که امکان حذفش وجود دارد و می توان در سال جدید بدون آن سرویس یا کالا ادامه داد. معنی یک بدهی ۱۰ هزار دلاری قطعا با یک بدهی ۱۵ هزار دلاری بسیار متفاوت است پس تلاش در جهت کاهش حتی یک دلار که از نظر مالی معادل درآمد یک دلاری است در اولویت باشد.

 ۲ ـ مرور کلی نرخ همه بهره ها که روی بدهی ها است به انضمام بررسی همه برداشت های اتوماتیک: اگر همه نرخ های بهره ای که در طی سال گذشته پرداخت می شده مناسب است که همان طرح ادامه می یابد در غیر این صورت اقدام برای اخذ مورگیج یا کردیت جدید از مرکز یا موسسه ای که نرخ بهره اش پایین تر است. کنترل برداشت های اتوماتیک ماهانه از اهم امور است چرا که اگر اشتباه کوچکی در اول سال رخ داده باشد این تواتر تا آخر سال ادامه داشته و مبلغ زیادی شاید به اشتباه از حساب شما برداشت شده است.

۳ ـ تکمیل یا تغییر وصیت نامه: اولویت با داشتن وصیت نامه است چون در صورت نداشتن چنین سند مهمی در صورت فوت هزینه های قانونی انحصار وراثت بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد مال مورد نظر است البته اموالی که ارزششان از یک میلیون دلار بالاتر باشد در جدول محاسباتی دیگری قرار می گیرند. هر سال منطقی ترین کار بررسی موارد مالی است که دوست دارید بعد از نبودن شما به چه صورت اختصاص یابد. چون اگر این کار را شما نکنید دولت برای شما بر اساس قوانین تصمیم می گیرد.

۴ ـ تلاش برای سرمایه گذاری در هر اندازه و توان مالی: همین که خود را برای سرمایه گذاری و پس انداز آماده می کنید یعنی دارید جلوی هزینه های بی مورد را می گیرید.  پس انداز یک جریان عادتی است که اگر در این مسیر قرار بگیرید برای آینده خود و فرزندانتان کاری بزرگ انجام داده اید.

۵ ـ از یک برنامه ریز توانا در خصوص مالیات کمک بگیرید: اگر از توان حرفه ای یک حسابدار خبره استفاده نمایید نه تنها به نفع شما است بلکه با توجه به آگاهی حسابدار خبره از زیر و بم کار به نحوی آگاه می شوید که منافع مالی خود را بسیار بهتر می توانید حفظ کنید. در بعضی مواقع شاهد این مساله بودیم که افراد برای صرفه جویی های کوچک ضررهای بزرگی می کنند. ممکن است دستمزد حسابدار خبره کمی بیشتر باشد ولی قطعا با دانش حرفه ای نامبرده قادر خواهید بود بهتر صرفه جویی کنید و اگر حساب های شما توسط این گروه خبره فایل شود موسسه بررسی مالی کانادا نیز فایل شما را برنخواهد برگرداند.

۶ ـ استفاده از حداکثر مبلغ آر- آر- اس- پی و پس انداز معاف از مالیات: هر شخصی قادر است درصدی از درآمد سالانه خود را تا سقف حدود ۲۳ هزار دلار در حساب آر-آر-اس-پی و حدود ۵۵۰۰ دلار در حساب پس انداز معاف از مالیات پس انداز کند. این مزایا برای همه مفید خواهد بود تا بتوانند کمتر مالیات بدهند تا در زمان بازنشستگی یا زمانی که نیاز دارند از این موارد بهره بجویند.

۷ ـ بررسی پوشش های بیمه ای: نگاه مجدد به همه بیمه نامه هایی که طی سال نسبت به خرید آن اقدام شده است. هدف آن است که نیاز داشتن این بیمه نامه مجدد بررسی شود اگر احتیاج به تکمیل پوشش دارد نسبت به خریداری اقدام و در صورت نیاز به تصحیح موارد انجام گردد.

۸ ـ بررسی منبع جدید و مکمل مالی: هر فردی نیاز دارد تا فقط متکی به یک منبع مالی مشخص نباشد تا در صورت تغییر و تحولات اقتصادی بتواند خود و خانواده اش را حفظ کند. از این رو داشتن یک منبع جانبی برای روز مبادا بسیار خوب است، در ثانی این امکان فراهم می شود تا حداقل ۳ ماه هزینه خانواده در حساب جدایی محفوظ باشد.

با آرزوی سالی خوب و خوش امید است هر یک از ما از چنین الگویی پیروی کنیم تا از زندگی موفق و شادی بهره مند شویم.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها

farsadi@insurefar.com