شهروند- آرش عزیزی: رسانه‌های محلی این هفته با بنیانگذاران انجمن تاریخ آرورا به مناسبت نیم ‌قرن فعالیت آن گفتگو کردند.

لزلی الیور، اولین رئیس این انجمن، از دلایل تاسیس آن در سال ۱۹۶۳ گفته است. اما جدا از حرف ‌های الیور، کارنامه‌ ی انجمن خود گویا است. این انجمن در طول ۵۰ سال فعالیت توانسته ساختمان ‌های بسیاری را از خرابی و تغییر حفظ کند و بیش از ۵۰۰۰ شی تاریخی متعلق به تاریخ شهر آرورا را حفظ کند.

 

به مناسب ۵۰امین سالگرد انجمن فعالیت‌ های متعددی در مقر آن، ساختمان ۱۵۰ ساله‌ ی هیلاری هاوس، برگزار خواهد شد.

ساختمان تاریخی آرورا

از جمله نمایشگاهی در هفته‌ ی میراث (۱۸ تا ۲۴ فوریه) و اجلاس سالیانه‌ ی عمومی انجمن با مراسم ویژه در روز ۲۰ فوریه.