وکیل شیرین عبادی از اعلام شکایت علیه خبرگزاری ایرنا، روزنامه ایران و رسالت خبر داد.


شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸


 

ایلنا: وکیل شیرین عبادی از اعلام شکایت علیه خبرگزاری ایرنا، روزنامه ایران و رسالت خبر داد.

مهناز پراکند، وکیل مدافع شیرین عبادی با اعلام این خبر به خبرنگار "ایلنا" گفت: شکایت علیه خبرگزاری ایرنا و نویسنده مقاله "اسارت در تور بهاییت"، مدیران مسئول روزنامه‌‏های رسالت، ایران و نیز «پیام فضلی نژاد» مقاله نویس روزنامه کیهان به شعبه دوازدهم بازپرسی دادسری کارکنان دولت ارایه شده است.

وی اتهام این رسانه‌‏ها را نشر اکاذیب، توهین و افترا اعلام کرد.