mammogram

شهروند- علی شریفیان: بر اساس گزارش مفصلی که روز دوشنبه در ژورنال پزشکی انگلستان به وسیله پژوهشگران کانادایی منتشر شده است، انجام ماموگرافی سالانه و تشخیص احتمالی عود سرطان سینه در میان زنان ۴۵ تا ۴۹ ساله برای انجام درمان های لازم، سود و اثرقابل توجهی ندارد.

در این گزارش که با انجام تحقیقاتی به مدت ۲۵ سال روی ۹۰ هزار زن یک بار مبتلا شده به سرطان سینه انجام شده است، دکتر کارولینا بینز که پروفسور بازنشسته دانشگاه تورنتو و از نویسندگان اصلی این گزارش است، یادآوری کرده برای ۲۲ درصد بیمارانی که  ماموگرافی هایی انجام شده و نتیجه مثبت داشته اند، درمان هایی از قبیل شیمی درمانی انجام شده که اثری نداشته اند. در قسمت دیگری از گزارش آمده از ۳۲۵۰ نفری که ماموگرافی شده و به علت عود کردن سرطان سینه شان مورد درمان قرار گرفته اند، ۵۰۰ نفر جان باخته اند و از میان ۳۱۳۳ بیماری که تنها مورد معاینه بالینی قرار گرفته و پزشک متخصص تشخیص داده سرطانشان عود کرده و دستور انجام درمان های لازم را داده و درمان های لازم انجام شده، ۵۰۵ نفر جان خود را از دست داده اند. دو هفته پیش وزارت بهداری بریتیش کلمبیا هم اعلام کرد که انجام ماموگرافی سالانه را برای زنان بین ۴۵ تا ۴۹ ساله متوقف می کند و تنها بیمارانی ماموگرافی می شوند که پزشک خانوادگی شان آنها را به متخصصان و بخش های مربوطه در بیمارستان ها  رجوع بدهند.