شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹

اگر دیشب سکته کرده بودید امروز چه می کردید؟


 

هدف از نگاشتن مقالات بیمه، نگران کردن عموم نیست، هدف ما معطوف کردن ذهن شماست به آینده ای که مثل امروز نیست. هدف ما نشان دادن روزهایی است که امروز به آن فکر نمی کنید.

طبیعتا جسم ما در گذر از زندگی پرمشغله، روز به روز فرسوده تر می شود. به عبارتی هر روز نسبت به گذشته، برای دریافت انواع بیماری ها مستعدتر می گردیم. نیروی سلامتی، هدیه ای است که در یک لحظه از ما گرفته می شود، بدون اینکه از قبل هشدار دهد.

روی سخن ما با شماست خانم و آقای گرامی، شما صاحبان مشاغل، شما که روزهایتان، به یک چشم برهم زدن به سالها می رسد فقط یک لحظه، یک اتفاق می تواند زندگی شما را دگرگون سازد.

براساس آمار هر ساله در کانادا تقریبا ۷۰ هزار نفر دچار سکته قلبی و ۵۰ هزار نفر دچار سکته مغزی می شوند.

اگر ما نمی توانیم جلوی اتفاقات طبیعی و ناگهانی و خارج از کنترل را بگیریم، ولی می توانیم مقدماتی را فراهم کنیم تا در صورت چنین پیشامدهایی، خصوصا از نقطه نظر مالی بتوانیم با آن مقابله کنیم. مسلما زندگی با انواع بیماریهای سخت به اندازه کافی پر از استرس و نگرانی است و این ناراحتی ها نه تنها از نظر فیزیکی، بلکه همچنین می تواند از نظر مالی باشد.

در نظر داشته باشید تقریبا یک نفر از ۴ نفر از مردم افراد بزرگسال در کانادا، فشار خون بالا دارند و جالب تر اینکه بسیاری از مردم فقط زمانی که تحت نظر دکتر و ویزیت های مرتب قرار می گیرند از این موضوع مطلع می گردند. بنابر این در وهله اول توصیه می شود که زیر نظر یک دکتر به شکل منظم و دقیقی باشید و همچنین از طرح هایی استفاده کنید که بتواند پوشش و اطمینان های کافی و لازم را برایتان به وجود آورد.

یکی از این ابزارها، بیمه بیماریهای صعب العلاج است. بیمه بیماریهای سخت، بیمه ای است که در صورت مشاهده بیماری سخت در فرد بیمه شده، مبلغی پول به طور یکجا و معاف از مالیات توسط شرکت بیمه پرداخت می شود. مبلغ پرداخت این بیمه، توسط شرکت بیمه می تواند بین ۲۵ هزار دلار تا ۲ میلیون دلار باشد.

مقدار مبلغ بیمه نامه بستگی به فرد متقاضی بیمه دارد که در زمان عقد قرارداد بیمه، قابل اختیار و انتخاب است. و بی شک به عواملی نظیر توان پرداخت حق بیمه، سن، شرایط سلامتی، جنسیت و طول دوره قرارداد و همچنین کیفیت محصول بیمه فوق بستگی دارد. این فاکتورها می تواند در نرخ بیمه نامه تاثیرگذار باشد هر کس با هر شرایطی که از نظر توان پرداخت بیمه دارد، می تواند این بیمه را دریافت کند.

یکی از ویژگی های مهم این بیمه، دریافت حق بیمه های پرداخت شده، در صورت عدم بروز بیماری است.

از آنجا که اخذ این بیمه، به نسبت بیمه های دیگر، با دقت و شرایط دقیق تری مورد پذیرش و قبول شرکتهای بیمه قرار می گیرد، توصیه می شود که اخذ این بیمه را هیچ گاه به آینده موکول نکنید. واجد شرایط بودن را فراموش نکرده و به یاد داشته باشیم، دولت هیچ تعهد ۱۰۰ درصدی در پرداخت هزینه های سنگین بیماریهای صعب العلاج ندارد.

به خاطر داشته باشیم که بیماری سخت به معنی مرگ نیست، اما به معالجه، مراقبت و استراحت نیاز دارد و از آنجا که این فرایند مشمول زمان خواهد بود، لذا اشخاص از نظر مالی باید مجهز باشند که در صورت بیمار شدن، بتوانند به راحتی از عهده هزینه های دوره استراحت و هزینه های جانبی برآیند. خوانندگان گرامی مسلما در این مقاله، توضیحات کافی پیرامون بیمه بیماریهای سخت، نمی گنجد. در صورت تمایل می توانید کتابچه رایگان اطلاعاتی نمایید که به رایگان برایتان پست خواهد شد.


 


 

* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری

moe@insufin.com