شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹

درس ششم

Small Business Management Guideline


 


 

 طی بحث گذشته به تنوع کسب و کار و شرکتهای کوچک (SB)، از جمله نوع شخصی انحصاری و شراکتی پرداختیم و نکاتی را به لحاظ مسائل حقوقی و قراردادی مرتبط با آنها مورد اشاره قرار دادیم. در این مقاله و در ادامه مطالب گذشته، به انواع دیگر (SB) در این راستا میپرازیم.


 

نوع مشارکتی (Incorporation)


 

شرکت های مشارکتی در واقع در طی فرایندی از مشارکتهای حقوقی شکل میگیرند . یک مشارکت حقوقی،کسب و کاری است که از مشارکت فردی و یا گروهی از صاحبان شرکت که تحت نظارت قوانین و مقررات ویژه ای کنترل و هدایت میشوند، تشکیل شده است.

مزایای متعددی در این قالب از کسب و کار نهفته است که ازآن جمله میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

ـ محدودیت در ضرر و زیانهای حقوقی و مسئولیتی برای صاحبان شرکت در شرایط رکود و شکست کسب و کار

ـ مزایای ویژه و تخفیف های مالیاتی

لازم به توضیح است که یک شرکت مشارکتی معمولاً به صورت استانی (provincial corporation) تاسیس میشود، اما در صورتی میتواند در قالب شرکت فدرالی(federal corporation) فعال شود که حوزه کاری و عملیاتی آن در بیش از یک استان قرار گرفته باشد.

البته هزینه های ثبت این شرکت ها نیز متفاوت است، به طوری که هزینه های ثبت برای شرکت های استانی ۳۶۰ دلاراست، اما این هزینه برای شرکت های فدرال به میزان  ۲۵۰ -۲۰۰  دلار خواهد بود.

علاوه بر آن، اینگونه شرکت های مشارکتی می بایست کسب و کار خود را بر اساس قوانین و مقررات خاصی (از جمله چگونگی ثبت و نگهداری سوابق و مدارک کاری و اجرائی شرکت و همچنین جلسات و ملاقات ها با مراکز و مراجع دولتی) منطبق و اداره نمایند.

تصمیم به داشتن این نوع از کسب و کار و در قالب مشارکت حقوقی، بسیار حائز اهمیت است. از این رو کارآفرینان و موسسان SBمیبایست در این خصوص، ابتدا با مشاورین و حسابداران زبده و با تجربه مشورت نموده و سپس تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند.


 

نوع غیرانتفاعی(Non-profit) 


 

در حالی که در بسیاری از موارد، کارآفرینان نسبت به تاسیس SB به صورت انتفاعی (for profit) اقدام می نمایند، اما در مواردی نیز(که تعداد آنها رو به افزایش است) برخی نسبت به ثبت شرکت و یا سازمان در قالب غیرانتفاعی(non-profit) می پردازند (بویژه اگر ایشان به دنبال یک ماموریت و یا آرمان مشخصی باشند).

به صورت مشخص، دو گروه از سازمانهای غیر انتفاعی میتوانند وجود داشته باشند:

ـ سازمان ها و مجموعه های (عام المنفعه)با خدمات مردمی و عمومی (public benefit)

در این حالت، این سازمان ها و شرکت ها  مجموعه خدمات خود را برای تمامی اقشار و برای عامه مردم قابل ارائه میکنند(مانند Art Gallery of Ontario).در این صورت این مجموعه ها، بودجه و هزینه های خود را از مراکز دولتی، امور خیریه و یا برنامه هایی مانند fee-for-service تامین می نمایند.

ـ سازمان های خاص جهت ارائه خدمات و تسهیلات برای مجموعه ای از یک قشر خاص از جامعه(mutualbenefit)

در این حالت، این سازمان ها منافع گروهی خاص را مورد نظر قرار داده و صرفاً خدمات خود را به ایشان،  و در قالب عضویت در این مجموعه ها ارائه می کنند(مانند Ontariocraftcouncil و یا  leagueofCanadianpoets). این سازمان ها، بودجه ی خود را از طریق حق عضویت ها و دریافت مبالغی در مقابل ارائه خدمات تعریف شده تامین می کنند.

برخی از سازمان های غیر انتفاعی، میتوانند به صورت charity اداره شوند. در این صورت ضمن آنکه خود این سازمان ها از برخی از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند بود، افراد کمک کننده و خیر نیز در ازای پرداخت های خود به این سازمان ها، از دادن مالیات  معاف خواهند بود. البته لازم به ذکر است که این نوع از شرکت ها و سازمان ها دارای محدودیت های قانونی متعددی هستند. ضمن آنکه اسامی ایشان از سوی اداره مالیات کانادا (
CRA) به عنوان مراکز خیریه، جهت اطلاع عموم منتشر میشود.

از این رو با توجه به شرایط و ضوابط قانونی موسسات و سازمان های غیرانتفاعی، انتخاب این گزینه از سوی کارآفرینان می بایست با مطالعه و با مشاورت افراد متخصص همراه باشد.

در ضمن، هزینه ثبت سازمان های غیرانتفاعی نیز، به صورت فدرال ۲۰۰ دلار و به صورت استانی ۱۵۵ دلار می باشد.


 

——————-      

مجید جان فرسا مشاور سیستم های مدیریت است.

janfarsa@yahoo.com