بخش سوم و پایانی : مالکیت منفصل

 

در کانادا نوع دیگری از مالکیت گروهی بر ملک نیز وجود دارد که به زبان حقوقی آن را “مالکیت منفصل” (Tenancy in Common) می نامند. در”مالکیت منفصل”،  دامنه ی حقوق و گستره ی اختیارات هر یک از مالکین نسبت به ملک تحت تملک، به غیر از برخی استثناهای مهم شباهت زیاد به حقوق و اختیارات مالکین در مورد “مالکیت متصل” دارد که در بخش قبلی مقاله ی حاضر درباره ی آن صحبت شد.

 وقتی که دو یا چند نفر به طور گروهی بر ملکی “مالکیت منفصل” دارند حقوق و اختیارات هر یک از آنان در مورد استفاده ی مستقیم از ملک یکسان، مساوی، تفکیک ناپذیر و هم زمان است. هر یک از مالکین می توانند با رعایت حقوق افراد دیگری که در ملک ذینفع هستند در آنِ واحد از همه ی ملک و به طور برابر استفاده نمایند مگر این که بین آنها تفاهم نامه ی جداگانه ای وجود داشته باشد که حقوق و اختیارات هر یک را به گونه ای دیگر معین می کند.

بر خلاف “مالکیت متصل”، در “مالکیت منفصل” هر یک از مالکین سهم معینی در ملک مورد نظر دارند و شریک ملکی یکدیگر به حساب می آیند. در این نوع مالکیت، میزان سهم هر یک از شرکا در سند ملک مربوطه قید می شود که می تواند باهم برابر یا نابرابر باشد. حیطه ی مسئولیت هر یک از شرکا در اداره ی امور ملک متناسب با میزان سهم هر یک از آنها تعیین می شود. هرگاه  شرکا بخواهند ملک را اجاره دهند یا آن را بفروشند، عایدات حاصل از این کار به نسبت سهم هر یک بین آنها تقسیم می گردد.

در”مالکیت منفصل” هر یک از شرکا، هر زمان  و به هر گونه که بخواهند می توانند  سهم خود را به شریک دیگر یا فردی جدید واگذارنمایند. با خروج یک شریک از موضوع مشارکت و انتقال سهم وی به فردی دیگر، گروه جدیدی از مالکین به وجود می آید و ساختار” مالکیت منفصل” همچنان حفظ می شود.

گفتنی است که اگر مالکین به اتفاق آرا بخواهند می توانند مالکیت خود بر ملک مورد نظر را از حالت منفصل به حالت متصل تغییر دهند.

اگر یکی از شرکای گروهی که نسبت به یک ملک “مالکیت منفصل” دارند فوت کند تمام سهم وی مطابق وصیتنامه ی فرد متوفی به بازماندگان او می رسد و بقیه ی شرکاء از آن هیچ سهمی نمی برند. در صورتی که فرد متوفی وصیتنامه ای از خود به جا نگذاشته باشد که وضعیت سهم او را در صورت فوت مشخص کند، دولت وارد عمل می شود و با رعایت مراتب  قانونی در خصوص آن تصمیم می گیرد.

هرچند “مالکیت متصل” رایج ترین نوع مالکیت بر ملک در میان زوج های ازدواج کرده ی کانادایی است ولی برخی از این افراد در زمان خرید ملک، بنا به شرایط ویژه و مصلحت زندگی خود و خانواده، نوع “مالکیت منفصل” را ترجیح می دهند. افراد ازدواج کرده هنگامی که می خواهند ملکی خریداری کنند لازم است وضعیت شخصی و فردی خود را بطور همه جانبه در نظر آورند و با توجه به آن، در مورد نوع سند ملکی که قصد خریدش را دارند تصمیم بگیرند. در میان فاکتورهای متعدد تاثیرگذار روی این تصمیم می توان به میزان استحکام زندگی مشترک،  نوع روابط مالی فرد با شریک زندگی خود، وجود فرزندان از ازدواج های احتمالی قبلی و موضوعات مربوط به مالیات بر ارث در ارتباط با میزان دارایی های فرد اشاره نمود.

پرسشها و نظرات خود را از طریق ایمیل آدرس زیر با ما در میان بگذارد.

* آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com

www.ArvinAryafar.com