کشیش کوروش بارانی طی نامه ای به تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۳ به آقای جیسون کنی وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، حمایت خود و کلیسای متبوعش را از مجید نصیرخانی، که در معرض خطر اخراج از کانادا قرار دارد، اعلام کرد.

متن نامه را در زیر می خوانید:

عالیجناب جیسون کنی

من این نامه را از طرف کلیسای مسیح ایرانی تورنتو می نویسم .

اخیرا کلیسای ما گزارشی از کانون ایرانی ـ کانادایی حقوق بشر (تورنتو) در مورد آقای مجید نصیرخانی با شماره پرونده ۵۹۱۰۴۱۴۴ دریافت کرده است. نامبرده که از دین اسلام به مسیحیت گرویده در حال حاضر در زندان مهاجرت است و  قرار است در تاریخ ۲۷ فوریه او را به ایران برگردانند. آقای مجید نصیرخانی شخصا نیز با کلیسای ما تماس گرفته و درخواست کمک کرده است.

به عنوان یک کشیش و یک ایرانی به خوبی می دانم که تغییر دین از اسلام به مسیحیت چه معنایی دارد و اگر به ایران برگردانده شود چه خطرات و عواقبی منتظر اوست. بنابراین کلیسای ما نگران سلامتی این فرد است.

کلیسای ما از اقدامات کانون ایرانی ـ کانادایی حقوق بشر (تورنتو) جهت پشتیبانی از مجید نصیرخانی و آزادی او از زندان مهاجرت و ماندن او در کانادا پشتیبانی می کند.