شهروند- پاتریشیا ریدلر ، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ برای پرداخت آبونمان ماهیانه اش به کتاب زرد که در آن تبلیغات کتابفروشی اش منتشر می شود یک اشتباه تایپی کرد و این اشتباه برای او ۱۰,۰۰۰ دلار هزینه برداشت. ریدلر می گوید که به جای وارد کردن عدد ۱۰۲.۵۰ دلار به اشتباه ۱۰,۴۵۰ دلار وارد کرد. او بلافاصله بعد از پرداخت متوجه اشتباهش شد و سریع به بانک مراجعه کرد و با کتاب زرد تماس گرفت و قرار شد که مابقی پول در طی یک چک برای او فرستاده شود.

او حدود یک ماه منتظر ماند و دوباره با کتاب زرد تماس گرفت و به او اعلام شد که چک ارسال شده است و اواسط فوریه به دستش می رسد اما هم اکنون یک ماه از آن تاریخ نیز گذشته است و هنوز پولی به دست ریدلر نرسیده است.

خانم ریدلر می گوید همچنان حساب بانکش این ۱۰,۰۰۰ دلار را نشان می دهد. سخنگوی کتاب زرد می گوید که از خانم ریدلر معذرت خواهی می کند و درحال بررسی است تا ببیند چرا چنین اشتباهی رخ داده است. ریدلر می گوید که تنها پولش را می خواهد و این میزان پرداخت مشکلات زیادی را برای نقدینگی و مالیات امسال برایش فراهم کرده است.