انتشارات فروغ منتشرکرد:

بچه های اعماق (رمان)، جلد اول و دوم. نویسنده: مسعود نقره کار
مسعود نقره کار، نویسنده و پژوهشگر، تا کنون ۲۷ کتاب در چهارعرصه منتشر کرده است:

تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران ( ۶ کتاب)، برای نمونه: مجموعه ی ۵ جلدی”بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران ، بررسی تاریخی – تحلیلی کانون نویسندگان ایران ” .

دگراندیشی و کشتاردگراندیشان در ایران ( ۵ کتاب)، برای نمونه: کتاب مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان در ایران

پزشکی و روانشناسی (۸ کتاب)، برای نمونه :”مقدمه ای بر روانشناسی علمی ـ پاولوف گرایی” و “تراژی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران” .

ادبیات داستانی (۸کتاب)، برای نمونه: رمان”بچه های اعماق”و یا مجموعه ی داستان کوتاه “نوعی از زندگی”، و رمان” مسیح گورستان طلایی” (به زبان انگلیسی).

***

چند اظهار نظر در باره ی جلد اول “بچه های اعماق” که به سال ۱۳۷۰ منتشر شد.

شمس لنگرودی:” رمان بچه های اعماق دکترمسعود نقره کار، با وجود کاستی های آن، درخشان است”.( مجله ی سیمرغ، سال ۱۳۷۵)

جلال سرفراز:”بچه های اعماق کاری است فروتنانه که ممکن است برآورنده ی انتظار برخی از مشکل پسندان نباشد…این نسل از نویسندگان کشور ما از یک پیچ تاریخی عبور کرده است و حرفهای زیادی برای گفتن دارد”.(مجله ی آرش)

فرامرز سلیمانی:”بچه های اعماق واقعیتی غریب در اقلیم قصه های تُودرتُوست…یک حرکت چندوجهی است به خاطر برخورد تاریخی با دوران معاصر…شورشی برضد خرافه است که جا به جا عنوان می شود تا تفکری مثبت را سبب شود”. (هفته نامه ی شهروند)

علی اشرف درویشیان/ رضاخندان مهابادی:”بچه های اعماق(با کمی تسامح) عکسبرداری ساده ای از واقعیت است…یک گزارش است مگر در یک مورد و آن پرداختن به چهره هایی چون قلی و حاج جلیل است. این مورد دیگر گزارش نیست، بلکه یک چهره سازی هدفمند است…( مجله ی آرش، سال ۱۳۷۵).

مهدی فلاحتی: “زبان “بچه های اعماق”، این رمان را فرهنگنامه یی کرده است از اصطلاحات و تکیه کلام های جنوب شهر تهران..(هفته نامه شهروند)

اسماعیل خوئی:” در بچه های اعماق ساختاری زنده، با بافتاری روانه که درآن بافه هایی از شخصیت ها و پیشامدها، خوش و ناخوش، دلنشین و دلگزای، در هم بافته می شوند و به هم گره می خورند: و، بدین سان، رمانی پدید می آید که در آن پاره ای از گذشته ی جنوب شهرتهران، در روانکی ی روزانه اش، همیشگی می شود.( ژانویه  سال ۲۰۰۰- بیدرکجا)

حسین محمد هاشم:” بچه های اعماق دربردارنده ی بخشی از تاریخ سیاسی ملک عجم است ملکی که گرفتارآه دردمندان شده و به اصطلاح نفرین شده است.(مجله ی پَر، سال ۱۳۷۴)

Forough Publishing
Jahn Str. 24
۵۰۶۷۶ Koeln
Tel.:0049 221 92 35 707
www.foroughbook.net

foroughbook@gmail.com