وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا در نامه ای به حسن زارع زاده اردشیر مدیر اجرائی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا تاکید کرد که این وزارتخانه اجازه حضور به مقامات جمهوری اسلامی در کانادا نخواهد داد و همچنین به مخالفان جمهوری اسلامی پناه خواهد داد.

چندی پیش حسن زارع زاده اردشیر مدیر اجرائی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا در نامه ای به وزرای امور خارجه و مهاجرت و شهروندی کانادا خواستار حمایت آنها از نهادهای حقوق بشری ایرانی و پناهندگان و نیز تحقیقات بیشتر نسبت به مقامات و افراد وابسته به جمهوری اسلامی که قصد ورود به کانادا را دارند شده بود.

وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، آقای جیسون کنی

وزیر خارجه کانادا آقای جان برد در نامه خود در ماه گذشته تاکید کرده بود که کانادا همه روابط خود را با دولت ایران قطع کرده و سیاست فشار به رژیم ایران را دنبال می کند. به دنبال نامه وزیر امور خارجه کانادا، وزیر مهاجرت آقای جیسون کنی نیز واکنش نشان داده و ضمن تشریح سیاست های کانادا در خصوص نحوه پذیرش پناهندگان ایرانی، تاکید کرده است که از ورود مقامات وابسته به رژیم و اعضای خانواده آنها جلوگیری می شود.

متن نامه وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا به حسن زارع زاده اردشیر مدیر اجرائی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا به شرح زیر است.

من خواست شما برای اقامت دادن به مخالفان دولت جمهوری اسلامی در کانادا را تصدیق می کنم. بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان، دولت کانادا یک برنامه مهاجرتی را مدیریت می کند که بر سه پایه استوار است؛ مهاجرت اقتصادی، بهم پیوند دادن خانواده ها، و حمایت از پناهندگان. این موارد به اهداف کانادا برای انتخاب کردن، نیروی تازه گرفتن و یکپارچه کردن مهاجران متخصص و با مهارت، دوباره پیوند دادن اعضای درجه یک خانواده ها و برآورده کردن التزام بین المللی انسان دوستانه کانادا ارتباط پیدا می کنند.

اهداف برنامه اسکان کانادا در حوزه امور انسان دوستانه و پناهندگی برای تقویت سنتهای انسان دوستانه کانادا در اسکان “پناهندگان کنوانسیون” (ژنو) و افرادی در موقعیت “پناهنده مانند” صورت می گیرد. علاوه بر تلاش های دولت کانادا، حمایت های خصوصی کمک می کند تا سازمان ها و گروه های قادر شوند به پناهندگان و افرادی در موقعیت های مشابه یاری برسانند تا زندگی خود را دوباره در کانادا بسازند. وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا در این زمینه به کمیساری عالی پناهنگان سازمان ملل و ارجاع دیگر سازمان ها و حمایت های خصوصی تکیه می کند تا پناهندگان را شناسایی و برای اسکان معرفی کنند.

برنامه اسکان سه هدف دارد: حمایت، برآورده کردن مسئولیت های بین المللی، و تهیه راه حل پایا. افرادی که خارج از کانادا صاحب صلاحیت برای اسکان در کانادا می شوند که در چارچوب یکی از این دو طبقه بندی قرار بگیرند؛ پناهندگان کنوانسیون ژنو، کشور پناهگاه.

من نگرانی شما را در این مورد که مقامات دولت ایران می خواهند در کانادا اقامت بگیرند مورد توجه قرار داده ام. قیدهای عدم پذیرش در قانون مهاجرت کانادا طراحی و در نظر گرفته شده تا از سلامتی و امنیت کانادایی ها حمایت کند و امنیت جامعه کانادا را نگهدارد، و به وسیله تقویت احترام به حقوق بشر و رد کردن دستیابی به خاک کانادا توسط افراد مجرم و خطرناک به امنیت، عدالت و امنیت بین المللی را ترویج کند.

وزارت مهاجرت و شهروند کانادا با شرکای خود از جمله اداره مرزبانی کانادا، پلیس کانادا (پلیس سواره سلطنتی)، و سازمان امنیت کانادا همکاری می کند تا اطمینان حاصل نماید افرادی که امنیت و سلامت کانادا را به مخاطره می اندازند از کانادا دور نگه داشته شوند. مراحل چک امنیتی کانادا در به کارگیری خود جامع و بدون تبعیض هستند. این مراحل بررسی امنیتی بدین منظور طراحی شده اند تا هر نوع تهدید امنیت و سلامت کانادا را شناسایی کنند.

قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان و مقررات مربوط به آن زمینه های ویژه ای در خصوص عدم پذیرش را به متقاضیان ارائه می کنند که از کشورهایی هستند که آشفتگی داخلی داشتند یا دارند، کشتار دسته جمعی و جنگ اتفاق افتاده و یا نقض حقوق بشر در آنجا گسترده بوده و هست و یا کسانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

ـ مقامات ارشد دولتی، دیپلمات ها، یا کارکنان دولت؛

ـ پرسنل فعلی و سابق نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، و پلیس، یا اشخاصی که در زمینه های علمی و تکنیکی مرتبط با سلاح های شیمیایی و بیولوژی استخدام شده اند؛

ـ فامیل نزدیک خانواده های سران دولتی؛

ـ افراد مظنون به عضویت در سازمان هایی که در تروریسم و یا جنایات علیه بشریت دست دارند؛ یا

ـ اعضای گروه های پارتیزان.

چنین متقاضیانی از یک تحقیقات جامع و سخت در ارتباط با سنجش قابل پذیرش بودن باید رد شوند.

امید دارم اطلاعات ارائه شده مفید باشد.

جیسون کنی/ وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا