کارکرد «فهرست آفتاب» از اسمش به هیچ وجه معلوم نمی‌ شود این فهرستی است که دولت انتاریو موظف است بهار هر سال منتشر کند و در آن نام تمام کارمندان دولتی را که بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند فهرست کند.

نسخه‌ ی جدید این فهرست هفته‌ ی گذشته منتشر شد و می‌ بینیم که افزایشی ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. یعنی علیرغم کاهش یا متوقف کردن دستمزد هزاران نفر از کارگران بخش دولتی و اخراج تعدادی دیگر، همچنان تعداد مدیران دولتی که حقوق‌ های سرسام‌ آور می‌گیرند بالغ بر ده ‌ها هزار نفر است و مدام نیز در حال افزایش است.

«فهرست آفتاب» که پنجشنبه‌ ی هفته‌ ی گذشته منتشر شد شامل ۸۸۴۱۲ نفر است. از این میان، بیش از ۳۰۰۰ نفر از نیروی پلیس تورنتو هستند، حدود ۲۰۰۰ نفر اساتید دانشگاه تورنتو و حتی شش نفر از لوله‌ کش ‌هایی که برای اداره ‌ی مدارس تورنتو کار می‌ کنند.

این فهرست از سال ۱۹۹۶ منتشر شده است و عدد ۱۰۰ هزار دلار نیز متعلق به آن زمان است. با توجه به تورم این رقم با دلارِ امروز حدود ۱۳۷۵۷۰ دلار می‌ شد. در این صورت تنها یک پنجم افراد کنونی در «فهرست آفتاب» باقی می‌ ماندند.

اما کاتلین وین، نخست ‌وزیر لیبرال، گفت دولتش قصد ندارد این میزان را تغییر دهد چرا که به نظر مردم ۱۰۰ هزار دلار همچنان پول بسیار زیادی است و «باید نوری بر آن تابانده شود.»

دولت لیبرال پیشین به رهبری دالتون مک‌ گینتی به شدت از سوی اپوزیسیون مورد انتقاد بود که به مدیران ارشد دولتی دستمزدهای سرسام‌ آور می‌دهد. در فهرست کنونی ادامه‌ ی این روند را می‌ بینیم. بعضی مدیران دولتی حتی بیش از ۱ میلیون دلار حقوق می‌ گیرند.

رایج ‌ترین شغل ‌های فهرست از این قرارند: استاد دانشگاه (۱۳۱۶۷ نفر)، پرستار حرفه ایRN (۱۹۳۱نفر)، گروهبان پلیس (۱۴۴۲ نفر) و افسر پلیس (۱۱۴۶ نفر).

روزنامه‌ ی گلوب اند میل تحلیلی در این داده‌ ها انجام داده و رد پای ۴۸۰۰۵ نفر از فهرست سال قبل را در فهرست امسال پیدا کرده است. از این میان ۷۴ درصد با افزایش حقوق روبرو بوده ‌اند، ۱۹ درصد با کاهش حقوق و ۷ درصد نیز هیچ تغییری ندیده‌ اند.

آندریا هروات، رهبر ان دی پی، خواسته‌ ی خود برای تعیین کردن سقف برای دستمزد مدیران را تکرار کرد.

هروات گفت: «پولی که باید خرج خط مقدم خدمات درمانی یا پایین آوردن شهریه‌ ی دانشگاه ‌ها شود دارد خرج دستمزدهای مدیر کل‌ها می ‌شود. و این برای خانواده ‌هایی که در تکاپو هستند منصفانه نیست.»