در فضای فشار و ترور و اختناق حاکم بر میهنمان، درادامه موج سرکوب و دستگیری ها و محاکمه های فرمایشی مدافعان آزادی اندیشه و بیان و مبارزان علیه سانسور که هر روز ابعاد گسترده تری بخود می گیرد، روز هفتم دی ماه  اعلام شد که سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن با رأی دادگاه تجدید نظر در مجموع به ۱۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده اند. در راستای کینه توزی جمهوری اسلامی با فرهنگ ورزان  و آزاداندیشان آرش گنجی منشی کانون نویسندگان و از مترجمان سرشناس میهنمان و نویسندگان و روزنامه نگاران کُرد، همایون عباسی، عباس جلیلیان “ئاکۆ”،  آنیسا جعفری مهر، شهریار رستمی، فرزاد صفره‌، سهراب مرادی، داریوش مرادی، احمد بساطی، فواد مظفری نیز دستگیر و زندانی شدند که طبق آخرین خبرها نویسندگان و روزنامه نگاران کُرد وکرمانشاهی به قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند.

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان

حدود چهارسال پیش  وزارت اطلاعات  جمهوری اسلامی، با اتهام‌های بی پایه «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» بانی پرونده سازی علیه رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن شد، بانی و شاکی این پرونده، یعنی وزارت اطلاعات در توضیح  مصادیق اتهام‌ها  و جرائم موارد زیر را اعلام کرده است:

 انتشار خبرنامه‌ی داخلی کانون نویسندگان ( اندیشه آزاد) ، انتشار بیانیه‌های کانون، تدوین کتاب با موضوع تاریخ کانون (پنجاه سال کانون نویسندگان ایران) و حضور در مراسم سالانه‌ی دو تن از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، و همچنین شرکت درمراسم گرامی‌داشت احمد شاملو.

 دردادگاه بدوی، به ریاست قاضی جنایتکار مقیسه، با استناد به اتهام های واهی هر یک از این سه نویسنده به شش سال زندان محکوم شدند. “اتهام” ها و جرائمی که در زمرۀ حق شهروندی، حقوق بشری، قانونی، صنفی و دموکراتیک محکوم شدگان به زندان است. پس از اعتراض وکلای این نویسندگان آزاداندیش و آزادیخواه، پرونده به شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر رفت و آنجا، با تفاوتی جزئی، رأی دادگاه بدوی تأیید شد. محکومیت کیوان باژن از شش سال به سه سال و نیم تغییر یافت، و حکم رضا خندان و بکتاش آبتین، هر یک شش سال زندان، تأیید شد. این بیدادگاۀ تجدید نظربدون حضور متهمان و وکلای آنان  جلسه برگزار و حکم صادر کرد. اکنون پرونده این عزیزان به مرحله‌ی اجرای حکم رسیده است.

کانون نویسندگان ایران “در تبعید” ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این نویسندگان، صدای اعتراض خود را به دستگیری ها و حکم‌های صادر شده فریاد می کند وخواهان پایان دادن به فشارها و سرکوب ها و دستگیری ها و لغو این احکام است. این نویسندگان به دلیل دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء و مبارزه علیه سانسور محاکمه شده اند.

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”  همۀ نهاد ها و شخصیت های فرهنگی و حقوق بشری را در مقیاس ملی و بین المللی به یاری نویسندگان ایران فرا می خواند.


هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”


۲ ژانویه ۲۰۲۰

۱۲ دی ماه ۱۳۹۸