افرادی که مایل به ازدواج و اختیار همسر هستند برای انتخاب خود معیارهایی دارند که با توجه به آنها به دنبال همسر مناسب خود می گردند. 


شهروند ۱۲۴۰  پنجشنبه ۳۰ جولای  ۲۰۰۹


 

افرادی که مایل به ازدواج و اختیار همسر هستند برای انتخاب خود معیارهایی دارند که با توجه به آنها به دنبال همسر مناسب خود می گردند. از جمله این شرایط می توان از میزان تحصیلات، سن و اعتقادات مذهبی نام برد. متاسفانه در بیشتر موارد، اکثر افراد هرگز با همسر آینده خود در مورد انتظاراتی که بعد از ازدواج از او خواهند داشت، صحبت نمی کنند. در این موارد، فرض بر این گرفته می شود که وظایف یک زن و شوهر در قبال هم استاندارد است و همه از آن مطلع هستند. این مبحث مهم در بیشتر اوقات تا پس از ازدواج مطرح نمی شود و شخص تازه ازدواج کرده متوجه می شود که همسر جدید او مسئولیت های خود را آن گونه که از او انتظار دارد، انجام نمی دهد.

به راستی آیا وظایف زن و شوهر استاندارد است؟ اگر این طور است، آیا کتاب یا جزوه ای وجود دارد که این وظایف در آنها نوشته شده باشد؟ آیا این وظایف در تمام جوامع یکسان است؟

تعیین وظایف از اولین شرایط موفقیت هر زندگی مشترک، شرکت، کمپانی، فستیوال، سفر گروهی و امثال آن می باشد. تشکیل یک خانواده تفاوت چندانی با راه اندازی یک کارخانه یا شرکت ندارد. با این تفاوت که به دلایل نامعلومی اغلب فرض گرفته می شود که اعضای یک خانواده همه خود به خود به وظایف خود آگاه هستند. صحبت نکردن در مورد وظایف همسران آینده پیش از ازدواج آنها، فرمول شکست آن ازدواج و دلیلی برای جنگ اعصاب های بی شمار بعدی خواهد بود. اصلا به خودی خود چیزی به عنوان وظایف همسری وجود ندارد مگر آن که هر دو همسر در مورد آنها صحبت کرده و به توافق قبلی رسیده باشند.

خانواده ای موفق و خوشبخت است که اعضای آن در انجام امور آن از یکدیگر پیشی بگیرند و به دلیل عشق و محبت به یکدیگر و به خانواده خود امور را انجام دهند و نه از روی انجام وظیفه. تقسیم کار و نه تعیین وظایف، البته به سهولت امور کمک خواهد کرد. انجام نگرفتن امور یک خانه و خانواده می تواند دلیلی بر نبودن محبت و علاقه در آن خانه باشد. خانه ای را تصور کنید که هیچ کس آن را نظافت نمی کند. با فرض براین که همه اعضای این خانواده از سلامت جسمی و روانی برخوردار می باشند، نظافت نشدن این خانه می تواند دلیل محکمی بر عدم علاقه اعضای آن به یکدیگر باشد. آیا شما مایلید یکی از اعضای این خانواده باشید؟

به طور کلی انسانها در قبال هم هیچ وظیفه ای برعهده ندارند مگرآن که این وظایف از روی عشق و علاقه و با توافق قبلی تعیین شده باشند. دو مورد استثنا وجود دارد: یکی زمانی است که ما به استخدام شخص یا مرکزی در می آییم. شخص استخدام شده در قبال کسی که به او حقوق و مزایا می دهد موظف به انجام وظیفه می باشد. مورد دوم پدران و مادران هستند که تا زمانی که فرزندانشان بالغ شوند، در قبال آنها مسئول و موظف به انجام وظایف پدری و مادری هستند. بجز دو مورد ذکر شده، انسان ها خود به خود در قبال هم مسئول نیستند مگر آن که یا این وظایف با توافق طرفین از قبل تعیین شده باشد، یا از روی عشق و محبت به یکدیگر انجام شود. کسی که در خیابان رانندگی می کند، زمان گرفتن گواهینامه خود با همه رانندگان دیگر توافق کرده است که قوانین رانندگی را رعایت کند. به همین دلیل است که ما وقتی در خیابان هستیم به رانندگان دیگر اطمینان داریم که وظایف از قبل تعیین شده خود را در قبال ما انجام خواهند داد.

به همین ترتیب یک زن و شوهر در قبال یکدیگر هیچ وظیفه ای برعهده ندارند مگرآن که این وظایف را از قبل تعیین کنند و هر دو بر سر آنها به توافق برسند. یک صحبت یک ساعته پیش از ازدواج در مورد انتظارات آینده از یکدیگر می تواند از بگومگوهای بیشمار بعدی و چه بسا فروپاشی یک خانواده جلوگیری کند.


 

پرسش های خود را برای من ارسال کنید:

shahrzad.therapy@gmail.com

شهرزاد شهریاری

Bsc.Psych, MSW, RSW

لیسانس روانشناسی از دانشگاه تورنتو

فوق لیسانس مددکاری از دانشگاه لوریر واترلو

عضو کالج و انجمن مددکاران انتاریو به شماره ثبت: ۸۱۶۷۸۱