وزیر امور خارجه کانادا، آقای جان برد، روز شنبه ۱۵ جون  ۲۰۱۳ بیانیه ی زیر را در رابطه با انتخابات روز ۱۴ جون ۲۰۱۳ در ایران صادر کرد:

«پیش از انتخابات ریاست جمهوری، رژیم ایران تمامی مباحث معنادار درباره ی موضوعات کلیدی که بر شهروندان عادی تأثیرگذار بود، ساکت و حق تجمع و آزادی تشکل صلح آمیز ایرانیان را رد کرد.

john-baird

رژیم ایران همچنین به دقت کاندیداهای ریاست جمهوری را انتخاب کرد و تنها به کاندیداهایی اجازه مشارکت داد که دوستان رژیم بودند. از ۶۸۶ کاندیدا که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند،  تنها هشت نفر اجازه یافتند در رقابت حضور داشته باشند.

با وجود در بند بودن رهبران مخالف و جلوگیری از هماهنگ کردن هوادارانشان از جون ۲۰۰۹،  هیچیک از هشت نامزد تائیدشده ی رژیم، نشان دهنده ی یک جایگزین واقعی برای رای دهندگان ایرانی نیست. فردی که جایگزین احمدی نژاد می شود به سادگی یکی دیگر از عروسک های خیمه شب بازی آیت الله خامنه ای در پانتومیم غم انگیز و خطرناکی که زندگی همه ی ایرانیان است، می باشد.

کانادا شهامت مردم ایران را ستایش می کند که آزادیخواهی شان را با وجود سرکوب بیرحمانه بیان می کنند. با توجه به دستکاری رژیم در فرآیند دمکراتیک اراده ی جمعی، نتیجه ی رای گیری ۱۴ جون به طور قطع بی معنی است.

کانادا به ایستادن در کنار ایرانیانی که در حال کار برای اصلاحات معنادار و احترام به حقوق اساسی هستند، ادامه می دهد. کانادا مفتخر است که از پروژه هایی که برای ایرانیان فرصت هایی ایجاد می کند تا به بیان آزادانه دیدگاه های خود بپردازند، حمایت می کند، از جمله “گفت و گوی جهانی درباره آینده ایران” دانشگاه تورنتو و پروژه ی نبض ایران.

ما مدتها پیش ایمان مان را به رژیم واپسگرا و توخالی ایران از دست داده ایم، در حالی که ایمان به مردم ایران را از دست نداده ایم.»