شهروند- علی شریفیان: دولت لیبرال کبک مدتی است لایحه ای را به مجلس ملی کبک ارائه کرده که مخالفان آن را «سیاست های ریاضتی» دولت می خوانند. بر اساس این لایحه دولت فیلیپ کویارد قصد دارد با بالا بردن شهریه دانشگاه ها و قطع بودجه تعداد زیادی از برنامه های رفاهی، هزینه های دولت را کم کرده و کسری بودجه کبک را جبران کند. از زمان مطرح شدن این سیاست، مخالفت های زیادی با آن شده و متعاقب این مخالفت ها، تظاهرات گسترده ای هم علیه آن عمدتا در مونترال برگزار شده استriot-police.

به گفته پلیس مونترال حدود نیمروز سه شنبه دفعتا گروهی تظاهرات پر سروصدایی در خیابان رنه له وک در نزدیکی هتل مشهور «ملکه الیزابت» راه انداختند. در این تظاهرات شعارهای تندی علیه دولت کویارد داده می شد.

این تظاهرات بدون اجازه پلیس برگزار شده بود. سخنگوی پلیس به رسانه ها گفته است در جریان تظاهرات ۳۰ نفر دستگیر شدند. پلیس بقیه تظاهرکنندگان را هم محاصره و آنها را به زور سوار یک اتوبوس شهری کرده و از محل تظاهرات دور کرده است. پلیس با تاکید گفته همه دستگیر شدگان بدون هیچگونه محاکمه و یا اتهامی آزاد خواهند شد.