گلوب اند میل از ایرانیان کانادا می‌پرسد:

شهروند آرش عزیزی: روزنامه‌ ی گلوب اند میل، از معتبرترین روزنامه ‌های کشور، نظرسنجی اینترنتی ‌ای آغاز کرده است و در آن از ایرانی-کانادایی ‌ها و اقوامشان که در ایران زندگی می ‌کنند خواسته «اندیشه ‌ها و مشاهدات‌»شان را در رابطه با انتخابات ریاست‌ جمهوری اخیر در ایران و پیامد آن به اشتراک بگذارند.

گلوب دو سئوال مطرح کرده است:

Toronto--iranians

۱- به نظرتان آیا انتخاب آقای روحانی باعث تغییر در ایران می ‌شود؟

۲- در ارتباط با اقوام‌ تان، یا سایت ‌های فارسی که دنبال می‌ کنید، این انتخابات چه امیدهایی مطرح کرده است؟

این اقدام روزنامه‌ ی گلوب اند میل بخصوص پس از آن حائز اهمیت است که وزیر امور خارجه ‌ی کانادا بر خلاف بیشتر همتاهای خود در جهان غرب انتخاب روحانی را «بی‌ معنا» خواند و واکنش مثبتی به آن نشان نداد.