این صفحه به بهائیان اختصاص دارد

مروری بر تعالیم آئین بهائی

خوانندگان عزیز، گاهی در جمع های دوستانه و عارفانه این سؤال بگوش میرسد که مقصد از حیات انسان چیست؟ یا بقول شعرا آمدن و رفتن ما بهر چه بود…  البته بحث آن مفصّل است و در این مقوله نگنجد ولی سعی میکنیم به گوشه هائی از آن با استفاده از آثار بهائی بپردازیم:

در آثار بهائی داریم که «ای بنده‏‏ی الهی، آنچه بینی و یابی در این جهان فانی، اوهام و مجاز خالی است، نه حقیقت آسمانی.   ایّام گذشته را به خاطر آر، چه بود و چه شد و چه نتیجه‏ای حاصل گشت! آینده مثل سابق است و ماضی (گذشته) آینهُ مستقبل (آینده).   هرچه در او بینی، در این خواهی دید، هرچه در آن یافتی، در این خواهی یافت ….

…مگر آن که انسان غیر خدا را نسیان (فراموش) کند. نظر از این جهانِ پستی بردارد و آن چه در جهان بالاست، مشاهده نماید…..”

پیغمبران الهی، ما را به دنیای ابدی مطمئن فرموده‏اند ونحوۀ اعمال و کردار ما در این عالم، برای ترقّی روح جاودانی مان، بارها تذکّر داده شده است. اگر چنین ایمانی نبود، این زندگی  ملال‏آور و خسته کننده می شد.

خوانندگان گرامی، این یکی از اصولِ لایتغیر جمیع ادیان الهی است و چنان که بهائیان معتقدند، اساس ادیان الهی یکی است. همه ما را به این دلالت فرموده ‏اند که این دنیا جایی است که ما باید  با اعمال و رفتار نیک و اطاعت از خداوند متعال درپی کمالات رحمانی باشیم و روح خود را آمادۀ عالم روحانی بعد از این زندگی دنیوی نماییم. انسان قبل از تولد در رحم مادر، باید در آن دنیای تنگ و تاریک به تکامل ارکان و اعضای خود بپردازد تا بتواند بعد از تولد دراین دنیا به زندگی ادامه دهد. زندگی فانی ما نیز چنین حالی دارد. ما باید در این دنیا به کمالات روحانی خویش بپردازیم و روحِ خویش را که زندگی ابدی دارد به مرحلۀ کمال نسبی خود برسانیم، تا بعد از جدا شدن از بدن در عالم بالا  بتواند به حیات خود ادامه دهد. یکی ازشرایط اساسی ترقی روحانی، حفظ اعتدال درثروت ودوری جستن از مال اندوزی، حرص و طمع و لذّت های دنیوی است، چرا که روح که در این دنیا به همراه ماست  تحت تاثیر این اعمال ناشایست قرار گرفته واز اندوختن توشۀ سفر به جهان بالا غافل میماند. به این جملات پر معنا از آثار بهائی توجه بفرمائید که به چه زیبائی خفتگان و غافلان را از خواب بیدار مینماید:

-“…. اینکه مشاهده مینمائی که بعضی از ناس بعزّت دنیا مسرورند و بعلوّ آن مغرور این ازغفلت آن نفوس است و هر ذی بصر و ذی نظری شهادت میدهد که این قول حقّ است …که کلّ عالِمند باینکه جمیع این اموارات غیرِ معتبر و غیرِ ثابت است…. لذا معلوم و محقّق است نفوسیکه باین امور دل بسته اند غافلند و از غفلت است که باین اسباب ظاهره مشغول شده اند “

و نیز در قسمت های دیگر از آثار بهائی داریم که:

” دنیا نمایشی است بی حقیقت و نیستی است بصورت هستی آراسته . دل باو مبندید و از پروردگار خود مَگسَلید و مباشید ازغفلت کنندگان . براستی میگویم که مَثَل دنیا مِثْل سرابیست که بصورت آب نماید و صاحبانِ عطش در طلبش جهد بلیغ نمایند و چون باو رسند بی بهره و بی نصیب مانند… “.

” چه شبها که رفت و چه روزها که در گذشت و چه وقتها که بآخِر رسید و چه ساعتها که بانتها آمده و جز باشتغال دنیای فانی نفسی بر نیامد. سعی نمائید تا این چند نفَسی که باقی مانده باطل نشود . عمرها چون برق میگذرد و فرق ها بر بستر تراب مقرّ و منزل گیرد دیگر چاره از دست رود و امور از شَست “.

” بیاد دوست بیامیزید و از دشمن بپرهیزید، دشمنِ شما چیزهائی است که شما بخواهشِ خود آنرا یافته و نگاه داشته و جان را بآن آلوده اید “.  ” ای دوست دل را که محلّ اسرار باقیه است محلّ افکار فانیه مکن و سرمایه عمر گرانمایه را باشتغال دنیای فانیه از دست مده ….”

” ای بنده حقّ آنچه در این جهان فانی نظر نمائید چیزی جز سَراب نیابی و بغیر از اوهام مشاهده نکنی . پس تا توانی تعلّق باین عالَم مجو و تشبث بشؤون فانی مکن و باین عالَم بی بنیانِ سُست بنیاد دل مبند و خود را مسکین مپسند “.

– ” هر ثروتی و سرمایه ای که از این جهان است عاقبت زیان و خُسران است . نهایت اینست که بعضی ثروتها بزودی متفرّق و متلاشی شود و بعضی سالهای چندی دوام کند ولی عاقبت متلاشی شود“….

” ……….امور دنیوی را باید از برای اهل دنیا گذاشت …. لسان به ثنای حقّ بگشا و داد سخن بده . بعضی نفوس این حیات الهی را فراموش نمایند…. و شب و روز مشغول آمال و آرزوی دنیوی گردند که عنقریب اسباب خوشی فراهم خواهد آمد و فلان پیش خواهد و فلان پس خواهد رفت و به این ، حیات پُر بهای خویش را بگذرانند . ما باید در فکر حقّ باشیم و در صدد اشراق نور مطلق تا مُلکِ باقی بدست آریم و سلطنت عالَمِ مَعانی نمائیم . کشورِ قلوب بدست آریم و اقلیم جانها را در زیر تسخیر آریم . مملکت تقدیس فتح نمائیم و از خطّه‌ابلیس چشم پوشیم . ای یار وفادار کار،این کار است . دعا کن تا خدا ما را و شما را وکلّ را موفّق نماید.”………

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،      ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa