«موسسه‌ی پژوهش‌های سرطان انتاریو» ۵۲ میلیون دلار در زمینه‌ی این پژوهش‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

رضا مریدی، وزیر پژوهش و نوآوری انتاریو، در این مورد گفت: «این بودجه، سرمایه‌ گذاری مهمی در آینده‌ ی پژوهش ‌های سرطان در انتاریو است.

بازدید وزیر تحقیقات و نوآوری از مرکز پژوهش سرطان

بازدید وزیر تحقیقات و نوآوری از موسسه پژوهش های سرطان

این‌گونه کسب اطمینان می ‌شود که پژوهشگران ارشد جهان همچنان انتاریو را به عنوان مکانی برای انجام پروژه‌ های تعیین‌ کننده انتخاب می‌کنند و به انگیختن کشف ‌های جدیدی می ‌انجامند که زندگی مردم را در این‌جا و در سراسر جهان بهبود می ‌بخشد.»