دومین مراسم جمع آوری کمک مالی دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو از شهر ریچموند هیل، که در شب مهرگان ۲۰۰۹ برگزار شد …


شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 

شرط حمایت از دولت لیبرال، داشتن وزیر ایرانی تبار


 


 

مهرگان


 

دومین مراسم جمع آوری کمک مالی دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو از شهر ریچموند هیل، که در شب مهرگان ۲۰۰۹ برگزار شد، صحبت از فساد مالی در وزارت بهداری و استعفای دیوید کاپلان وزیر مربوطه شد، شخصی گفت که مهرگان برای لیبرال ها شگون نداشته است. سال ۲۰۰۸، وزیر اقتصاد گرک سوربارا، به علت جنجال های بورس سهام مجبور به استعفا شد و امسال دیوید کاپلان.


 

اعلام خبر استعفای جورج اسمیترمن مرد قدرتمند حزب  لیبرال و معاون مک گینتی و وزیر نیرو و صنایع زیربنائی در آخرین ساعاجرج اسمیترمن نامزد شهرداری تورنتوت یکشنبه ۸ نوامبر، چند نکته مهم  برای کامیونیتی ما  در بر دارد:

اولاـ در جشن مهرگان، جورج اسمیترمن مهمان اصلی برنامه بود که اگر در شرایط عادی بود، یک اعتبار سیاسی  برای دکتر مریدی و کامیونیتی ایرانی محسوب می شد ولی مسائل مربوط به ریخت و پاش های یک میلیارد دلاری  وزارت بهداشت، یک  ریسک سیاسی  به حساب می آمد.

اگر دکتر مریدی، از مشاوران سیاسی قدرتمند و آگاه به مسائل کانادا برخوردار بود،  حداقل در معرفی ۳ دقیقه ای اسمیترمن، دو بار از اینکه وی همجنس گراست، نام نمی برد، زیرا به نظر من، این مسئله شخصی انسان هاست.  مشکل مردم انتاریو در ضعف مدیریتی و نظارتی وی در وزرات بهداشت است که به حیف و میل یک میلیاردی مالیات مردم منجر شده است.


 


 

همانگونه که در هفته قبل نیز اشاره کردم، جورج اسمیترمن مجبور به استعفا بود. تلاشی که  مک گینتی برای کسب اعتماد دوباره مردم انتاریو، مجبور به انجام آن شد. تجربه نشان داده است مردم کانادا در مورد فساد جنسی و اخلاقی تحمل بیشتری دارند تا فساد مالی. تعریف از اسمیترمن یک اشتباه سیاسی و کار غیراخلاقی بوده و هست.

چرا نباید جورج اسمیترمن به اتهام عدم لیاقت اداری و حیف و میل مالی به دادگاه فرستاده نشود تا اگر هیئت منصفه وی را تبرئه کرد او بتواند در انتخابات شهرداری تورنتو شرکت کند.


 

لابی  و نفوذ کامیونیتی  ایرانی کانادایی انتاریو


 

در هر حال از آنجا که در انتاریو دولتی سر کار است که بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد به مدت ۴ سال، یعنی تا سال ۲۰۱۱ بر  سرکار خواهد بود  لذا شرایط ایجاد شده بر اثر استعفای ۲ وزیر، که وزیر بهداشت آن جایگزین شده است، نیاز به جابجایی وزرا برای جلب اعتماد عمومی، شدیداً حس می شود. این شرایط، بهترین زمان برای تصدی پست وزارت برای دکتر مریدی، نماینده ایرانی تبار به حساب می آید. در حقیقت در عمل هست که قدرت و نفوذ جامعه ایرانی در سیستم سیاسی انتاریو مشخص می شود.

 به راستی ضعف اتاقهای فکر و نهادهای قدرتمند سیاسی برای لابی گری به نفع  کامیونیتی ایرانی محسوس است.

فراموش نکنیم که در دنیای واقعی زندگی می کنیم بنابر این باید بهترین گزینه های موجود را به نفع کامیونیتی پیشنهاد و انتخاب کرد.

هندی ها و چینی ها در دولت لیبرال انتاریو وزیر دارند. مایکل چن وزیر فعلی مهاجرت انتاریو زمانی که در فوریه  سال ۲۰۰۷ به عنوان نماینده مارکهام انتخاب شد، مک گینتی مجبور شد که زیر فشار و نفوذ کامیونیتی چینی ها، پست "درآمد ها" را که از سال ۱۹۹۳ نخست وزیری "باب ری" لغو شده بود، به چن اختصاص دهد.۱

چن بعد از قربانی شدن مایکل کول۲ وزیر قبلی مهاجرت که  به دلیل  کمک مالی ۳۲ میلیون دلاری به گروه های اجتماعی عمدتاً وابسته به حزب لیبرال منجمله  کمک۲۰۰ هزار دلاری به یک گروه ایرانی به نام "مرکز کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی" در ۲۶ جولای ۲۰۰۷ مجبور به استعفا شد، به وزارت مهاجرت ارتقا یافت.    

 هرچند بعد از گذشت دو سال همچنان کسی بابت ۲۰۰ هزار دلار به کامیونیتی ایرانی پاسخی نداده  است. یا حداقل ما از آن بی اطلاع هستیم ولی خوشحال خواهیم شد که  هر چه زودتر به نفع کامیونیتی حل و فصل  شود.


 

"هیندار تخار" هندی تبار۳ در سال ۲۰۰۳ به عنوان اولین هندی تبار از می سی ساگا وارد مجلس شد و سپس به وزارت حمل ونقل گمارده شد. مک گینتی  در سال ۲۰۰۵، مجبور شد تخار را به دلیل بازدید از شرکت حمل و نقل خودش به دلیل "تضاد منافع"، از سمت وزارت حمل ونقل بردارد. تخار سپس به وزارت کم اهمیت تر "شرکتهای کوچک و نوآوران" منصوب شد.


 

متاسفانه با توجه به شناخت  من از افراد و جریانات مختلف ایرانی تبار عضو لیبرال  انتاریو و عدم نهاد فراگیر اجتماعی، چندان عناصر سیاسی با نفوذ که بتوانند فشار سیاسی و اقتصادی را بر حزب لیبرال و دالتون مک گینتی برای اختصاص دادن پست وزارت به دکتر مریدی، بیاورند نمی بینم. 


 

امیدوارم که اشتباه کرده باشم و واقعیت غیر از تحلیل من باشد و ما بتوانیم اولین وزیر ایرانی را در دولت در کانادا داشته باشیم. صرف نظر از نظرات و خواسته های فردی، حضور دکتر مریدی، در رده های بالاتر سیاسی کمکی به رشد جامعه ایرانی کانادایی خواهد بود. باید فرصت سوزی نکرد و با برنامه منسجم و حمایت آگاهانه کامیونیتی در سیستم سیاسی حضور قوی و موثر داشت همانگونه که در اقتصاد بوده ایم.


 

البته امیدواریم که دکتر مریدی هم تجارب سیاسی و شناخت از سیستم را به جوانان علاقه مند ایرانی تبار منتقل کند تا حضور در دولت و شرکت در تصمیم گیری های کلان سیاسی در جامعه ما نهادینه  شود. هر چند تا آنجا که به شناخت من برمی گردد، هیچ ایرانی تباری در دفتر مجلس انتاریو کار نمی کند و نفر اصلی که در حقیقت با فوت و فن سیاست انتاریو آشنا می شود یک چینی تبار است.


 


 

منابع:

۱-http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chan_%28Canadian_politician%29

۲-http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Colle

۳-http://en.wikipedia.org/wiki/Harinder_Takhar