rostami-jam-wynne

احمد رستمی جم در کنار کاتلین وین نخست وزیر انتاریو

شهروند- علی شریفیان: مراسم ویژه شورای ملى رسانه هاى قومى کانادا در جشن پایان سال ۲۰۱۴ انجمن ملى خبرگزارى ها و رسانه هاى قومى کانادا (National Ethnic Press and Media Council of Canada) به همت توماس سارس(Mr. Thomas Saras) دبیر کل این شورا، دوازدهم دسامبر برگزار شد.

در این مراسم خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، جان تورى شهردار جدید تورنتو و جمعى از وزرا و مسئولان استان و روساى پلیس حضور داشتند و پس از سخنرانى مقامات و صرف شام، چند برنامه هنرى جالب نیز اجرا شد.

در این مراسم، احمد جم نویسنده مطبوعات و منتقد سینما و از همکاران شهروند نیز حضور داشت.

این انجمن که یکى از مهمترین تشکل هاى فرهنگى چند ملیتى است و قدمت چندین ساله دارد، جلسات مرتب ماهانه خود را در عمارت پارلمان انتاریو برگزار می کند و تنها انجمنى است که مجوز تشکیل اجلاس در محل پارلمان را دارد.

در کنگره هاى این انجمن، ارباب رسانه ها، خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه هاى جمعى از همه ملیت ها، حضور بهم می رسانند و از مقام و مسئولى که هر ماه دعوت می شود، سئوالات و انتقادات خود را در یک فضاى آزاد و صمیمى مطرح و منعکس مى کنند.

توماس سارس دبیر کل این کانون به خاطر تلاش بسیار در راه اندازى و تداوم فعالیت آن در دوره هاى ممتد از سوى اعضا انتخاب شده است.