در میان بیشتر کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه، ضریب هوش و عیار ریاکاری ـ یا خودفریبی ـ نسبتی معکوس دارند.  یعنی هرقدر میزان اولی کمتر است به مقدار دومی افزوده می شود.  شاید همچنان که در نابینایان حس های شنوایی و لامسه تقویت می شوند، در این ها نیز به همان نسبت کمبود هوش، بر عیار ریاکاری  ـ یا خود فریبی ـ  افزوده می شود.

این امر گاه ماجراهایی می آفریند که موجب شگفت زدگی و حیرت از این می شود که چه کسانی بر مسندهای مهم حکومت، در سرزمینی که پیشینه چندهزار ساله در فرمانروایی بر بخش بزرگی از دنیا را داشته، نشسته اند. کسانی که چنان غرق در توهم اند، که حتی ماهیت حکومتی که آنان را به قدرت و مقام و ثروت رسانده را نیز نمی شناسند و یا اگر می شناسند چنان ریاکارانه رفتار می کنند که امر برخودشان نیز مشتبه می شود.

Mana-h

طرح از مانا نیستانی

نمونه ای از این افراد علی مطهری، راه یافته به مجلس شورای اسلامی از تهران است که پدرش، آیت الله مرتضی مطهری که در سال نخست انقلاب ترور شد یک فیلسوف اسلامی و به گفته آیت الله خمینی “میوه عمر” او بود.  هفته گذشته ماجرایی رخ داد که موجب شگفت زدگی بسیاری شد، اما این شگفت زدگی نه به خاطر اصل ماجرا، بلکه به دلیل واکنشی بود که علی مطهری نسبت به آن نشان داد.  ماجرا را از زبان خود علی مطهری، به نقل از تارنمای “خانه ملت” می خوانیم: «لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهوری منتخب برسانم: صبح روز سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۲، زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد.  لذا پنجره را باز و به زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است».

این عضو مجلس آخوندی که به علت ضریب هوش پایین یا عیار ریاکاری بالا، ظاهرا سوراخ دعا را گم کرده، در بخشی دیگر از گزارش خود می نویسد: «طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی “استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون” و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است، شنود باید با حکم قاضی شنود، آن هم برای مسایل حیاتی مانند کشف قاتل و درمدت معین و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رییس مجلس انجام شود در حالی که هیچیک از قاضی شنود و رییس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند».

این عضو بینوای مجلس آخوندی که نادانی و کم هوشی اش به بلاهت پهلو می زند، گویی که از ماهیت، پیشینه و عملکرد نظام ولایت فقیه هیچ چیز نمی داند، به شرح جزییات خسته کننده شمار نفرات شرکت کننده در عملیات، تعداد ساعت هایی که در آنجا بوده اند، چگونگی تماس با پلیس و به نتیجه نرسیدن همه اقدامات می پردازد تا سرانجام نتیجه بگیرد که: «نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد»!

این بینوا یا به راستی نمی داند و یا آنقدر ریاکار ـ یا خود فریب ـ  است که تجاهل می کند که “این آلودگی ها” در نظام جمهوری اسلامی، در حکم قطره ای از اقیانوس بزرگ جرم و جنایت و فساد و خباثت است و اگر به فرض مانند نمونه های قتل های زنجیره ای و جنایات کهریزک تا “معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود”، در قیاس با حکم جریمه ۲۰۰ هزارتومانی سعید مرتضوی برای جنایت هایی که در کهریزک مرتکب شده، عاملان آن حداکثر به پرداخت یک جریمه ۲۰ هزارتومانی محکوم می شوند!

علی مطهری در ادامه این کودنی یا ریاکاری خود، معلوم نیست به چه کسی، هشدار می دهد: «طبیعت کار اطلاعاتی به گونه ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه می کند، خصوصا با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد که برای حفظ نظام دست به هرکاری می توان زد.  اینجاست که ممکن است سرباز گمنام امام زمان تبدیل به سرباز گمنام شیطان شود»!

علی مطهری، باز هم از روی نادانی یا ریاکاری از “برخی افراد”ی که به زعم او “تعلیم غلط” داده اند نام نمی برد و گمان می کند که با این مبهم گویی و خودداری از بردن نام، به ذهن مردم فراموشکار تداعی نمی شود که این شخص آیت الله خمینی بود که بیش و پیش از همه بر وجوب و ضرورت جاسوسی کردن تاکید داشت: «واجب بر همه ما، بر همه شماست که اگر توطئه ای دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی دیدید خودتان توجه کنید و اطلاع دهید.  بر همه ما واجب است که نظرکنیم و توجه کنیم و نگذاریم که غائله ای پیدا شود.  منع جاسوسی از حرف های احمقانه ای است که از همین گروه ها القاء می شود که جاسوسی خوب نیست.  اما برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است».  (نشریه پیام انقلاب، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران، شماره ۴۰، صفحه ۶، ۱۴ شهریور ۱۳۶۰).

در حکم صریح و قطعی آیت الله خمینی نه تنها این امر به موارد خاص محدود نشده، بلکه برعکس حتی نزدیک ترین روابط یعنی رابطه مادر و فرزندی را نیز در بر می گیرد: «مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسر خود را آورد و به دست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد.  این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند.  اولادها و برادرها و فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا به مجازات برسند».  (سخنرانی شهریورماه ۱۳۶۰).

جاسوسی وقتی رابطه مادر و فرزندی را شامل شود، بدیهی است که رابطه استاد و شاگردی را نیز در بر می گیرد: «دانش آموزان عزیز باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمان را زیر نظر بگیرند که اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند… فرزندان عزیزم در صورتی که مشاهده کردند که بعضی از دشمنان در لباس دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود کنند به مقامات مسئول معرفی نمایند و سعی کنند این کار خود را به صورت مخفی انجام دهند». (پیام به مناسبت بازگشایی مدارس، ۱ مهرماه ۱۳۶۱، صحیفه نور، جلد ۱۷، صفحه ۲).

آیت الله خمینی در گفتاری دیگر از این هم فراتر می رود و کسانی که به نص صریح قرآن استناد می کنند را با تحقیر “بیچاره” خطاب می کند: «اسلام را همه باید حفظ کنیم… یک بیچاره ای به من نوشته بود که شما گفتید همه این ها را باید تجسس کنید، خوب در قرآن [که] می فرماید لاتجسسوا… وقتی اسلام در خطر است همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ کنید اسلام را». (صحیفه نور، جلد ۱۵، صفحه ۱۰۰ – ۱۰۱).

با این تفصیل، کاملا پیداست که علی مطهری بر سر دوراهی گزینشی دشوار و دردناک گیرکرده است: یا باید به ندای بیداری وجدان اش گوش فرادهد و دستکم به عنوان مسلمان مومن و معتقد به نص صریح آیه قرآن مجید: «ولاتجسسوا»، (سوره حجرات آیه ۱۲) تمکین کند و به جمع کسانی چون محمد نوری زاد و محسن مخملباف بپیوندد و یا به چند دهه  عمله ظلم بودن و التزام عملی به  ولایت مطلقه فقیه  – که برایش پست و مقام، ثروت، دفتر داخل و خارج از مجلس، کشیدن کباده وزارت ارشاد در دولت جدید و… به بار آورده – ادامه دهد و از “سرباز گمنام شیطان” خواندن آدمخواران وزارت اطلاعات و امنیت توبه کند و حکم صریح و قاطع آیت الله خمینی را بپذیرد که: «ولا[کن] تجسسوا»!

* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.

Shahbaznakhai8@gmail.com