کودکانی که شاهد خشونتهای وارده به مادرشان هستند اغلب دچار مشکلات رفتاری و احساسی می گردند که این مشکلات بی شباهت به مشکلات

شهروند ۱۲۵۹ ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹


 

بر طبق آمار بهداشت کانادا، از میان تمام کودکان کانادایی، ٪۱۱ تا ٪۲۲ در منزلشان شاهد خشونت علیه مادرانشان بوده‌اند. خشونت‌های خانگی تاثیر عمده‌ای بر این کودکان داشته و آنها نیز در کنارمادرانشان و به همراه آنان از این موضوع رنج می برند. تحقیقات نشان داده است که در این رابطه صدمات روانی، احساسی، بدنی و رفتاری به این بچه‌ها وارد میشود و همچنین افزایش ریسک خودآزاری در فرزندان مادرانی که مورد خشونت قرار گرفته شده‌اند، دیده می شود.

کودکانی که شاهد خشونتهای وارده به مادرشان هستند اغلب دچار مشکلات رفتاری و احساسی می گردند که این مشکلات بی شباهت به مشکلات کودکانی که دچار سوءاستفاده های فیزیکی گردیده‌اند، نیست. اغلب اوقات بچه‌هایی که شاهد این دعواها بوده‌اند، رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز میدهند و از والدین خود حرف شنوی ندارند. این بچه‌ها به راحتی خشم خود را آشکار می کنند و همچنین برای وارد شدن در دعواها و صدمه زدن به محل مسکونی خود مستعد هستند. کودکانی که شاهد برخوردهای تند بوده اند، نسبت به کودکان دیگر، گرایش کمتری در جهت رحم و شفقت به دیگران و درک احساسات اطرافیان دارند. آنها دچار عدم اعتماد به نفس، افسردگی، تشویش و اضطراب نیز می شوند. این کودکان که شاهد ناملایماتی در محیط خود بوده‌اند، اغلب از درد و ناراحتی و بیماری شکایت دارند که در اکثر موارد این گله ها مبنای روانی داشته و زاییده نگرانی ها و دلشوره های آنان است. نشان داده شده که بچه‌هایی که ناظر بر تندخویی ها و برخوردهای نامناسب بین والدین خود هستند در برخورد با مسئله ی زنان و موضوع خشونت، رفتار نامطلوبی از خود بروز میدهند و حتی نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت می مانند.

در نتیجه قطعی است که خشونت نه تنها به قربانی بلامنازع خود آسیب رسانده، بلکه تمامی افراد خانواده نیز از تبعات آن صدمه می‌بینند. اگر با آزار و اذیت و خشونت مواجه شدید، بسیار مهم است که بلافاصله به فکر گرفتن کمک بیفتید. زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند در صورت اضطراری می توانند با ۹-۱-۱ تماس تلفنی بگیرند. ضمنا شما میتوانید با مراکز مشاوره ی منطقه مسکونی خود و یا با مراکز ۲۴ ساعته بحران ـ  crisis line ـ تماس بگیرید.

شماره تلفن مرکز بحران در تورنتو ۴۱۶-۴۰۸-۴۳۵۷ است. در اتاوا میتوانید با مرکز خدمات زنان مهاجر که در کمک به امور زنان مهاجر قربانی آزار و اذیت متخصص می باشند با شماره ۶۱۳-۷۲۹-۱۳۹۵ تماس بگیرید و در لندن انتاریو با مرکز زنان آزار دیده با شماره ی ۵۱۹-۴۳۲-۲۲۰۴ تماس بگیرید.


 

* مریم ابراهیم‌پور لیسانس روانشناسی و فوق لیسانس مشاوره ی روانشناسی است.