صاحب نظران، نیک اندیشان و متخصصان وادی ورزش بر این آرمان و باورند که علم،  ورزش را در جهان به پیش می برد. توسعه ورزش در گروی دانش و مدیریت پویا و علمی است…


شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸


 

صاحب نظران، نیک اندیشان و متخصصان وادی ورزش بر این آرمان و باورند که علم،  ورزش را در جهان به پیش می برد. توسعه ورزش در گروی دانش و مدیریت پویا و علمی است و باید پذیرفت در راس هر تشکیلات، راهبران باید اهداف و برنامه های نوین و سازنده را با شناخت کامل به پیش برانند و مسئولیت پذیر باشند. بدنه سیستم ورزش باید تخصصی و علمی باشد، نه اسیر زدوبندهای کذایی که با ذات و رسالت ورزش تضاد آشتی ناپذیر دارند. ریشه مشکلات و عدم موفقیت ورزش در عرصه ورزش و المپیک پکن را شاید بتوان در همین عوامل و دانش حلقه گمشده، جست و جو کرد.


 

افشاگری مربی ایرانی، والیبالیست ۲۹ ساله تیم ملی جوانان!


 

مسابقات والیبال جوانان آسیا هفته گذشته به پایان رسید. ایران در این پیکارها همه رقیب هایش را برد و بر سکوی نخست تکیه زد. علی معمری (بازیکن اسبق عقاب تهران) سرمربی ایرانی تیم جوانان پاکستان مصاحبه ای کرد که در روزنامه اعتماد درج شده بود. علی معمری پنج ماه است که مربی تیم جوانان پاکستان است. تیم پاکستان در این رقابتها به مدال برنز دست یافت. او می گوید خوشحالم که توانستم به عنوان یک ایرانی نخستین مدال برنز را به والیبال پاکستان هدیه کنم. معمری معتقد است" اگر ایران در این مسابقات قهرمان  نمی شد جای سئوال داشت!" معمری می گوید: "مساله صغر سنی در والیبال رده های پایه اپیدمی شده است، تیم ایران یازده بازیکن با سن غیر واقعی دارد. جالب اینجا است که بالاترین رقم صغر سنی بازیکن شماره ۱۱ تیم ایران (مجتبی غیاثی) است. او با ۲۹ سال سن عنوان بهترین بازیکن این مسابقات را به خود اختصاص داد.

معمری قبلا مربی تیم نوجوانان ایران هم بوده و ادعا می کند آن موقع هیچ مورد صغر سنی را در تیمش قبول نمی کرده و همین بازیکن سال ۱۳۷۹ پیش من آمد و خواست در تیم نوجوانان آن موقع بازی کند، اما من به خاطر اینکه او شش ماه بیشتر از سن مجاز داشت، او را نپذیرفتم، اما حالا او پس از ۸ سال به عنوان موثرترین بازیکن مسابقات جوانان آسیا که در تهران انجام گرفت انتخاب می شود.

البته معمری متذکر می شود که ایران ۱۱ بازیکن صغر سنی دارد. هند که در این مسابقات مدال نقره گرفت ۱۰ بازیکن صغر سنی دارد و پاکستان هم ۶ بازیکن اینچنینی دارد!

معمری که به عنوان آنالیز و مدیر فنی تیم والیبال نشسته، ایران را در مسابقات پاراالمپیک پکن همراهی می کند با پیشنهاد قرارداد ۴ ساله تیم پاکستان مواجه شده است که در حال بررسی است.

گویی خزان ورزش، تقلب و تزویر در قاره کهن را پایانی نیست.