شهروند علی شریفیان: دو برادر ۵ و ۷ ساله، در شهر کمبلتون نیوبرانزویک توسط مار غول پیکری کشته شدند. این مار غول آسای حدودا ۴ متری و ۴۵ کیلویی از قفسه محافظ خود در مغازه ای که در طبقه پایین آپارتمانی که دو کودک در آنجا زندگی می کردند، گریخته از طریق کانال تهویه و هواکش خود را به طبقه بالا رسانده و از طریق سقف اتاق به دو کودکی که در اتاق خوابیده بودند رسیده و با پیچیدن به دور آنها، این دو برادر خردسال را خفه کرده است.

دو برادر پنج و هفت ساله در کنار مادرشان

دو برادر پنج و هفت ساله در کنار مادرشان

این مار که به مار پیتون آفریقایی معروف است، به طور متوسط دو برابر مار کبرا جثه دارد. به گفته کارشناسان و حیوان شناسان به ندرت به انسان حمله می کند و از مارهایی است که در آفریقا، استرالیا و آسیا زندگی می کند. مرگ این دو کودک ساکنان کمبلتون را به شدت اندوهگین کرده است. پلیس آر سی ام پی پس از تحقیقات اولیه خود اعلام کرد که نه صاحب مغازه و نه هیچ شخص دیگری را در این حادثه مقصر نمی داند، اما مردم این شهر و همینطور شماری از دیگر شهرهایی که دارای چنین مغازه های فروش حیوانات غیرمعمول هستند، خواستار وضع قوانین سخت تری برای نگهداری و فروش این گونه حیوانات خطرناک در شهرهایشان شده اند. دو سه روز پس از این حادثه اعلام شد که این فروشگاه پروانه ی فروش حیوانات وحشی و خطرناک را نداشته است. مونترال، تورنتو و دو سه شهر بزرگ دیگر کانادا پیش از این، قوانین و مقررات دشوارتری برای بازکردن چنین مغازه ای تصویب و اجرا کرده و می کنند.