این روزها رسانه های دولتی و پشتیبان رهبر و دولت، ادعا دارند که بی حرمتی به عاشورا محاربه به حساب می آید. این را حتی آخوندهای وابسته 

 

شهروند ۱۲۶۳ – پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۰۹


 

این روزها رسانه های دولتی و پشتیبان رهبر و دولت، ادعا دارند که بی حرمتی به عاشورا محاربه به حساب می آید. این را حتی آخوندهای وابسته به حکومت هم ادعا می کنند. اما نگاهی به حوادث عاشورا نشان می دهد که عاشورا بهانه ای بیش نیست و بی حرمتی به مراسم آن اگر به نفع حکومت باشد نه تنها مجاز است، بلکه پاداش نیز خواهد داشت.

آقای مسجدجامعی وزیر پیشین ارشاد در روزنامه اعتماد گزارشی از مراسم عاشورا در حسینیه جماران داده است که نشان می دهد حضرات برای بی حرمتی به عاشورا به قول خودشان تمهیدات ویژه هم تدارک می بینند و با اینکه فیلم و صدا و عکس و گزارش برهم زدن مراسم عاشورا موجود است، اما هیچکس آن یورش وحشیانه به عزاداران را نه تنها محاربه به حساب نمی آورد، بلکه به گمانِ در مرزِ یقین ــ حضرات بی حرمتی کننده به عزاداران عاشورا در حسینیه جماران که با آن وحشی گری و قساوت به عزاداران حمله کرده اند و حتی حرمت خانواده آیت الله خمینی را که مدعی هستند امامشان است رعایت نکرده اند ــ ،تشویق و تقدیر هم خواهند شد.

مردم اما، اگر برای آزادی و آبادی میهن شان و برای مخالفت با رژیم و رئیس جمهور و رهبری آن به خیابان بیایند، هرچند که هیچ بی حرمتی هم به عاشورا و امام حسین روا نداشته باشند، از آنجا که به تعبیر رژیم، عاشورا مساوی است با خامنه ای و احمدی نژاد و حکومت جور و جفای آنان، پس هر کسی در آن روز علیه این رژیم حرف و سخنی به میان آورده باشد، انگار علیه امام حسین و عاشورا عمل کرده و محارب به حساب می آید.

رژیم آنقدر دروغ و دغل می گوید، آنقدر فریبکاری و بی اخلاقی در کار کرده است که هر کسی که نگاهی همه جانبه به وقایع آن بکند می داند که معیار نه اسلام، نه خدا، نه دین، نه امام حسین، نه عاشورا، نه روحانیت و مراجع، که منافع حکومتی و رهبری رژیم است و بس.

دورویی ها و دوز و کلک های حکومت جمهوری اسلامی به امروز و دیروز و عاشورا و دوران حیثیت ملی بر باد ده ریاست جمهوری احمدی نژاد محدود نمی شود، این حکومت از آغاز تولد با خشونت و خدعه به قول خودشان پا به عرصه ی وجود نهاد. در روزهای آغاز حکومت روزنامه ی اطلاعات تیتر درشت زده بود از قول آیت الله طالقانی که "در مورد حجاب اجبار در کار نیست…" اما دیدیم که حجاب اجباری شد، نه تنها برای مسلمانان که برای همه ی ایرانیان و حتی برای گردشگران خارجی و مهمانان رسمی و غیررسمی. در همان شماره ی اطلاعات از قول دادستان کل انقلاب در صفحه ی اول با تیتر درشت می خوانیم :"مزاحمان خانم های بی حجاب ضدانقلابی هستند" یعنی باید نتیجه گرفت که توی این سی سال سران این رژیم به فرمایش خودشان ضد انقلاب بوده اند.

این ها نمونه های اندکی است از روش ریاکارانه ی رژیمی که خود را نماینده ی خدا در زمین می خواهد نشان دهد و گمان دارد با همین دروغ و دغل ها مردم را تحمیق خواهد کرد و به روزگار بی کفایت خویش ادامه خواهد داد. غافل از آن که مردم هوشیارتر و آگاه تر از آن هستند که با این کلک های مرغابی آقایان خام شوند.

یک نمونه را برایتان نقل می کنم تا روشن شود که رژیم چاره ای جز تسلیم در برابر این مردم نازک اندیش و تیزبین و خستگی ناپذیر در امر مبارزه ندارد. برنامه ی "90" (نود) برنامه ی ورزشی سیمای جمهوری اسلامی است. ورزشکاران و ورزش دوستان هم به طور معمول کمتر دلبستگی سیاسی دارند، اما هنگام که مردم بخواهند همدلانه عمل کنند، به هر بهانه و برنامه ای می شود صورت سیاسی داد. کما این که در طول برنامه کسی پیامکی می فرستد و می گوید بدون توجه به پرسش مطرح شده در برنامه ۹۰ سبزها گزینه ی ۳ را که رنگ سبز است انتخاب کنند و به این گزینه رای بدهند، در نتیجه حدود دو سوم آراء سبز می شود و رژیم و گردانندگان برنامه وقتی می فهمند که رودست خورده اند که دیگر دیر شده بوده است.

این ها و هزاران ابتکار هر روزه ی دیگر مردم حکایت از عزم راسخ ایرانیان برای رهایی از رژیم دروغ و ریا و فقر و فریب دارد و رژیم با هیچ فشار و زور و جنایت و خدعه ای دیگر نمی تواند مردم را از راهشان منحرف کند.