Ford

شهروند- علی شریفیان:  جمعه شب هفته گذشته جشنواره ویژه غذا و مشروب سالانه یونانی ها در خیابان دنفورت تورنتو برگزار شد. روز بعد این جشنواره، ویدیویی از راب فورد در یوتیوب، فیس بوک، توئیتر و همینطور در رسانه ها  منتشر شد که شهردار را در حالی که مست است با گروهی که او را احاطه کرده اند، نشان می دهد. در این ویدئو که صدها هزار نفر آن را دیده اند، شهردار نیمه مست و سرخوش مشغول شوخی با اطرافیان و گرفتن عکس با آنهاست. بلافاصله پس از انتشار این ویدئو انتقادات فراوان از همه سو، از جانب افراد مختلف از شیوه رفتار راب فورد روی رسانه های جمعی فوران کرد. گروه زیادی چنین رفتارهایی را از شهردار بزرگترین شهر کانادا ناشایست و غیرقابل توجیه خوانده اند. تورنتو استار در این باره چند گزارش جنجالی منتشر کرده است. بنا به گفته کارمندان، دستیاران و تیم محافظ راب فورد، او قرار بوده در جشنواره غذا و مشروب یونانی با برنامه از پیش طراحی شده، شرکت کند، اما زمانی که وقت اجرای برنامه طرح ریزی شده فرا می رسد، راب فورد را پیدا نکرده اند. روز یکشنبه راب فورد در گفتگوی هفتگی اش با رادیو  ۱۰۱۰  News Talk موضوع را تکذیب نکرد و گفت من در دنفورت چند آبجو خوردم و خیلی خوش گذشت.

این نخستین بار نیست که راب فورد موضوع جنجال های خبری می شود. شهردار تورنتو چند ماه پیش متهم شد که بر اساس ویدئویی که به وسیله چند روزنامه نگار از جمله کادر تورنتو استار ادعا شد که دیده شده، مشغول مصرف مواد مخدر بوده است. این ویدئو هیچگاه به دست نیامد و شهردار مقام خود را از دست داد و دوباره به دست آورد.