پس انداز بازنشستگی تنها مختص مردان نیست. اگر کار زنان چه در عرصه خانه و خانواده و چه در اجتماع و تولید اقتصادی را در نظر بگیریم

 

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 

پس انداز بازنشستگی تنها مختص مردان نیست. اگر کار زنان چه در عرصه خانه و خانواده و چه در اجتماع و تولید اقتصادی را در نظر بگیریم، بین دو سوم تا سه چهارم کار انجام شده در مقیاس جهانی را زنان انجام می‌دهند. در واقع اکثر زنان در یک روز، به اندازه دو روز کار می‌کنند. ۴۵ درصد مواد غذایی جهان را آنان تامین می‌کنند. این در حالی است که زنان فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد دستمزدها را به خود اختصاص می‌دهند. زنان نیروی کار ارزان به شمار می روند و قسمت عمده کار آنان از جمله خانه داری، بزرگ کردن بچه، مراقبت از افراد پیر و مریض خانواده را رایگان انجام می‌دهند. تنها ۳۳ درصد کار انجام شده توسط زنان شامل دستمزد می‌شود. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست .کار خانگی مسئله ای ست که باید به صورت کاملاً ریشه ای مورد توجه قرار گیرد. ۲۵ تا ۴۰ درصد ثروت ایجاد شده در کشورهای صنعتی را کار بی مزد خانگی در بر می گیرد. این کار با ارائه ی خدمات رایگان که بسیاری از جمعیت شاغل به آن ها وابسته است بقیه ی اقتصاد را تقویت می کند. به عبارت دیگر کار بی مزد زنان در مراقبت از نیروی کار و پرورش نسل بعدی کارگران به سرمایه داری سود می رساند و برای بقای آن ضرورت دارد. این سرمایه داری است که در اصل از کار بی مزد زنان سود می برد، اگرچه یکایک مردان نیز تا اندازه ای بهره مند می شوند.

حتی زنانی که در بیرون از خانه مشغول فعالیت اقتصادی هستند، شرایط مساوی با مردان ندارند و در مجموع در بازار کار جهانی موقعیتی حاشیه ای دارند. دو سوم افراد بی‌سواد دنیا و ۷۰ درصد فقیرترین مردم جهان را زنان تشکیل می‌دهند، و تنها یک درصد دارایی‌های جهان متعلق به زنان است و آن هم طبقه ای که بسیار معدودند. با توجه به مطلب فوق خانم ها نیازمند بررسی نیاز مالی هستند. شما به عنوان یک زن برای روزهای بازنشستگی خود چه تدبیری اندیشیده اید؟ همه ما می دانیم که انتظار می رود زنان بیشتر از مردان عمر کنند (برای محاسبه طول عمر خود می توانید به وب سایت: www.insufin.com/life.asp#term مراجعه فرمایید).  اما با این وجود اغلب زن ها برای این سال ها اقدامی انجام نداده و در نهایت در دوران بازنشستگی شان دچار مشکل شده و پس انداز کافی به عنوان پشتوانه ندارند. زنان خیلی محتاطانه و اصولاً دیر اقدام به پس انداز می کنند و باز این زنان هستند که احتمال ورود و خروج شان به نیروی کار از مردان بیشتر است. تنها ۳۵ درصد از زنان برای دستیابی به حقوق بازنشستگی ای که متعلق به خودشان باشد، چه از طریق راهکار و چه از طریق برنامه ریزی شخصی شان پس انداز می کنند. بررسی ها نشان می دهد زن ها تمایل دارند درآمد خود را به جای پس انداز کردن، صرف فرزندان شان کنند. میانگین طول عمر زنان و مردان پس از بازنشستگی به ترتیب ۲۲ و ۱۹ سال است و هزینه های درمان شان نیز هر ساله رو به افزایش است. از این رو زنان باید جهت حفظ معیارهای زندگی خود در طول سال های بازنشستگی به مدت ۳۰ سال، دو درصد بیشتر از مردها پس انداز کنند. ایجاد و افتتاح حساب پس انداز بازنشستگی یکی از راههای انتقال مالیات برای افراد مشمول پرداخت مالیات در کانادا می باشد. در سال جاری حداکثر مقدار قابل استفاده ، ۱۸ درصد از درآمد دریافتی سال قبل و یا ۲۱ هزار دلار(البته هر کدام کمتر باشد) قابل محاسبه است. البته اگر پولی برای خرید RRSP نداشتید نگران نباشید، می توانید وام بگیرید و از این طریق موجب خواهید شد در صورت واجد شرایط بودن، مبلغی را هم پس بگیرید.


 


 

*  محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین امور مالی و سرمایه گذاری کانادا است.   

moe@insufin.com