شهروند- علی شریفیان: استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال اعلام کرد تصمیم گرفته از فرماندار کل درخواست کند تا تشکیل جلسات مجلس عوام را تا ماه اکتبر به تاخیر بیندازد. به این ترتیب مجلس که قرار بود نشست های پائیزی خود را بعد از تعطیلی تابستان از ماه سپتامبر از سر بگیرد مجموعا بیش از چهار ماه جلسه ای نخواهد داشت. هارپر که در سفر هفت روزه خود به مناطق شمالی این تصمیم را اعلام کرد، گفته است، دولت مشغول تدوین برنامه های اجرایی است که در ماه اکتبر مردم در جریان آن ها قرار خواهند گرفت.

harper

نخست وزیر دولت محافظه کار در سخنرانی خود توضیح داد که تمرکز این برنامه ریزی ها بهبود اوضاع اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال خواهد بود. این چهارمین باری است که هارپر نشست های مجلس عوام را به تاخیر می اندازد. این تصمیم با اعتراض و انتقادهای تند رهبران و نمایندگان احزاب اپوزیسیون روبرو شده است. از جمله توماس مولکر، رهبر ان دی پی گفته است که نخست وزیر برای فرار از پاسخ دادن به انتقادات جدی که با آنها روبرو است، دست به این کار می زند.