شهروند ـ رهبر محافظه کاران پیشرو، تیم هوداک، پس از ۲۱ سال کار در دولت، سیاست استانی را رها کرده و به عنوان مدیر اجرایی به انجمن املاک و مستغلات انتاریو می پیوندد. هوداک، که به عنوان وزیر کابینه در زمان مایک هریس و ارنی ایوز خدمت کرده است، اعلام کرد که آخرین روز کاری اش به عنوان MPP برای گلان بروک غربی نیاگارا  روز  ۱۶ سپتامبر خواهد بود. او معتقد است که وقتی موقعیت خوبی پیش می آید باید آن را قاپید.

tim-hudak

در کمپین سال ۲۰۱۴ هوداک قول داده بود که صد هزار فرصت شغلی در بخش عمومی کم کند، حرف بحث برانگیزی که باعث شد یک سوم از کرسی های حزب از دست برود و این حزب با شکست بدی روبرو شود، اما از طرفی او توانست محدودیت های دولتی را از روی فروش مشروبات الکلی در مغازه ها کمتر کند که از جمله پیروزی هایش محسوب می شود.

او در سال ۱۹۹۵ و در سن ۲۷ سالگی با شجاعت تمام به سیاست و به حزب محافظه کار پیشرو قدم گذاشت. پاتریک براون، رهبر حزب محافظه کار پیشرو از زحمات او در تمام این سالها تشکر کرد و گفت که دلشان برای نصایح و تجربه های هوداک تنگ خواهد شد.