شهروند- علی شریفیان: این هفته مدیران تی تی سی طرح یونیفورم هایی را که قرار است کارکنان تی تی سی از سال آینده به هنگام کار به تن کنند، ارائه کردند. کارکنان تی تی سی اما به دلیل اینکه یونیفورم های جدید پیشنهادی از نظر رنگ شباهت زیادی به لباس های تیم هاکی کانادایی های مونترال  یا Habs دارد، آنها را رد کرده و نپذیرفته اند که این یونیفورم ها را به جای لباس های کار کنونی خود به تن کنند. لباس های پیشنهادی با رنگ های قرمز و آبی طراحی شده اند.

ttc-uni

باب کینیر دبیر کل اتحادیه کارکنان تی تی سی به خبرنگار سی بی سی گفته است ما نمی خواهیم لباس هایی بپوشیم که شبیه لباس های تیم هاکی رقیب میپل لیفز (تیم هاکی شهر تورنتو) باشد و خاطرنشان کرده اگر مدیران تی تی سی این یونیفورم ها را به اعضای اتحادیه تحمیل کنند، پوشیدن آنها را بایکوت خواهیم کرد.

مسئولان تی تی سی برنامه ریزی کرده اند که با استفاده و در نظر گرفتن گزینه های مختلف، سال آینده یونیفورم جدیدی برای کارکنان خود در نظر گرفته و استفاده کنند.