شهروند- علی شریفیان: بحث، مخالفت ها و موافقت ها درباره برنامه دولت کبکی ها برای ممنوعیت نمادهای مذهبی به شکلی گسترده در رسانه ها و در میان مردم کبک بالا گرفته است. بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن در شماره دوشنبه  در روزنامه فرانسه زبان ژورنال دو مونترال منتشر شد، بیش از ۵۰ درصد کبکی ها از این لایحه، تصویب و اجرایی شدن آن حمایت می کنند. مخالفان اما می گویند این قانون باعث تفرقه در جامعه خواهد شد.

religious-symbols

در حالی که خانم پولین ماروآ، نخست وزیر کبک و رهبر حزب کبکی ها بر این باور است هر نوع اقدامی در تحکیم سکولاریسم اتحاد ایجاد می کند. لایحه این ممنوعیت ها قرار است در شروع نشست های پائیزی مجلس ملی کبک به بحث و تبادل نظر و رأی گذاشته شود. احزاب اپوزیسیون از جمله حزب ائتلاف برای آینده کبک با این قانون مخالف است، اما فرانسوا لوگوو رهبر این حزب در مصاحبه ای با سی بی سی توضیح داد ما راه های متعادل تری برای تحکیم سکولاریسم در کبک داریم و یادآور شد طرح خانم ماروآ رادیکال است و با جامعه چندفرهنگی کبک همخوانی ندارد.