شهروند- در رفت و آمد های روزانه به کمک قطار، اتوبوس و استریت کار تی تی سی برای همه پیش آمده است که توسط ماموران پرداخت متوقف شوند تا شیوه ی پرداخت آنها بررسی شود و از این مهم اطمینان حاصل گردد که حتما هزینه ی حمل و نقل را پرداخت کرده باشند.

در برخی از این توقف ها این ماموران ممکن است به اشخاصی مشکوک شوند و اگرچه این افراد در آن زمان خطایی مرتکب نشده باشند ولی برخی اطلاعات شخصی و محرمانه شان پرسیده می شود و درون سیستم داده ای که مخصوص تی تی سی است نگهداری می شود.

اما تحقیقات و یافته های روزنامه ی تورنتو استار نشان می دهد که این مشخصات بسیار محرمانه در این سیستم داده ها برای مدت بیست سال نگهداری می شود و در صورت لزوم با پلیس نیز به اشتراک گذاشته می شود. بسیاری از وکلا و فعالان مدنی می گویند که آنچه توسط تی تی سی انجام می شود خلاف قوانین حقوق بشری است و اگر فرد متوقف شده مرتکب خطایی نشده که بتوان او را جریمه کرد ماموران حق ندارند اطلاعات شخصی و محرمانه ی وی را ضبط و استفاده کنند.

مشتریان روزمره ی تی تی سی از این اتفاق آگاهی ندارند و نمی دانند که اطلاعاتی که از آنها پرسیده شده است برای بیست سال در سیستم داده های تی تی سی باقی می ماند. اطلاعات به دست آمده توسط روزنامه ی تورنتو استار گویای این است که از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۸ اطلاعات حدود ۴۰,۰۰۰ نفر در این سیستم ثبت شده است که تعداد زیادی از این افراد سیاه پوست هستند.

بسیاری از شهروندان تورنتو در حساب توئیتری خود به این خبر واکنش نشان داده اند و آن را خلاف موازین حقوق بشری و عملی نژادپرستانه تلقی کرده اند.  این خبر درحالی منتشر می شود که تورنتو به عنوان بهترین شهر کانادا در حوزه ی حمل و نقل شهری شناخته و معرفی شده است.