جابر کلیبی مبارزی است که بیش از ۵٠ سال عمر خود را در راه مبارزه برای آزادی و علیه استبداد و بی حقوقی مردم صرف کرده است. ایشان  اخیرا توسط دولت کانادا تهدید به اخراج شده و حق اقامتش مورد بازبینی قرار گرفته است.

جابر کلیبی در صورت دیپورت  از طرف رژیم اسلامی با خطر  مواجه خواهد شد.

ما امضا کنندگان زیر از حق اقامت و شهروندی جابر کلیبی دفاع کرده و از دولت کانادا می خواهیم که حق شهروندی او را هرچه زودتر به او مسترد کند.

 

۱- بابک یزدی

۲- هادی وقفی

۳- کیا صبری

۳- گیتی موسوی

۴-   ایرج رضایی

۵- امیر روشن

۶- آرش ناصری

۷- امیر زاهدی

۸- بانو مخبر

۹- بهروز گلشن

۱۰ فریدون البرز

۱۱- فریدون فرهی

۱۲- علی جهانگیری

۱۳- فروغ ارغوان

۱۴- مسعوی فرزانه

۱۵-  کاوه عمر

۱۶ – ناصر اصغری

۱۷- نینا تابان

۱۸ مهران محبوبی

۲۰- پیشرو علیپور

۲۱- رضا کمالی

۲۲- سحر یوسفی

۲۳- سپهرداد گرگین

۲۴- رضا پایدار

۲۵- ستاره صبور

۲۶- شهلا آقائیان

۲۷- سوسن احمدی

۲۸- سولماز سعیدی

۲۹- زمانه پرتوی

۳۰-  معصومه  احمدی

۳۱- محمد اسد پور

۳۲-خباط مجید

۳۳- داود آرام

۳۴- افشین مرادی

۳۵- محمد کاظمی

۳۶- لیلی ناصری

۳۷- نسرین بشارت

۳۸- بهرام  کلاه زری

۳۹- محسن ابراهیمی

۴۰-  عباس گویا

۴۱- سپهرداد گرگین

۴۵- میترا دانشی-

۴۶- احمد نائینی

۴۷- حسین احمدی

۴۹- کورش نیکنام

۵۰- حسین احمدی نیا

۵۱- زهره ریاحی

۵۲-   احمد مزارعی

۵۳- علی باغبانی

۵۴-  نازیلا آزادی

۵۵-  مهدی حسینی

۵۶- ستار آویهنگ

۵۷- پرسیا پوینده

۵۸- رضا سالاری

۵۹-  سمیر نوری

۶۰- یوسف اکرمی

۶۱- سارا اکرمی

۶۲- ناهید جوزفی

۶۳- آرشاک شجاعی

۶۴- نسترن علییی

۶۵-سعید کرمت

۶۶- عمر کریمی

۶۷- مهوش علاسوندی

۶۸- بیژن فتحی

۶۹- کریم عقیقی

۷۰- آناهیتا رحمانی

۷۱-  محمود احمدی

۷۱- پرویز شکیبا

۷۲- سیاوش فیوزی

۷۳- رحمن نجاتی

۷۴- رضا رضایی

۷۵- مصطفی عزیزی

۷۶- اسد مذنبی

۷۷- حسن گلزاری

۷۸- سیما دینی

۷۹- شهناز مرتب

۸۰- هاشم سعیدی

۸۱- گیتی موسوی

۸۲- فروغ زاهدی

۸۳- بابک زاهدی

۸۴- سام زاهدی

۸۵- محمد محمدی

۸۶- زرین محی الدین

۸۷- فرزاد یاراحمدی

۸۸- فرزاد یار احمدی

 حسن پویا- ۸۹

۹۰- گلوریا یزدانی

۹۱- رویا آزاده

۹۲- جمال صابری

۹۳- صحرا بهار

۹۴- مینا احدی

۹۵- سیاوش دانشور

۹۶- سهیلا دلوند

۹۶- بهنام آزادی

۹۷- حیدر گویلی

۹۸- شهلا دانشفر

۹۹- یاشار آذر

۱۰۰- مسعود آذرنوش

۱۰۱- ایرج صفری

۱۰۲ – محمد هوشمند

۱۰۳- نسرین الماسی

۱۰۴- حسن زرهی

۱۰۵- فرح طاهری

۱۰۶- لیلا مجتهدی

   لیست  امضاء ها در حال  تکمیل تر شدن هست